Contracte de llicència per a l’usuari final (CLUF) – Catalan

eula_v3 agost del 2017

Imprimiu una còpia d’aquest CLUF per a consultes futures.

S’ACORDA EL SEGÜENT:

AQUEST CONTRACTE

s’atorga el dia que l’usuari final l’accepta (usuari final). LLEGIU-LO DETINGUDAMENT ABANS DE DESCARREGAR L’APLICACIÓ. Aquest contracte de llicència per a l’usuari final (CLUF) és un acord legal entre vós (usuari final o vós) i CALPRO AS d’Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker, Noruega (atorgant o nosaltres) per a:

El programari de l’aplicació mòbil Calprosmart™, els serveis web Calprosmart™ associats (calprosmart.com), les dades subministrades amb el programari, els mitjans associats (l’aplicació), i la documentació o manuals d’ús electrònics (documents).

Us atorguem, durant el termini d’aquest contracte, una llicència no exclusiva i intransferible per accedir i utilitzar l’aplicació i els documents, únicament d’acord amb els termes i condicions d’aquest contracte, i en concret de conformitat amb les seccions 2 i 3 següents. A més, reconeixeu que l’ús de l’aplicació i dels documents pot estar subjecte a qualsevol altra restricció d’accés i ús especificada que qualsevol operador o proveïdor d’aplicacions (botiga d’aplicacions) pugui establir del lloc on heu descarregat l’aplicació (normes de la botiga d’aplicacions).

Reconeixeu que l’aplicació i els documents estan protegits per drets d’autor i/o que contenen secrets comercials valuosos de l’atorgant i que tots els drets d’aquest programari i/o de la documentació romandran propietat de l’atorgant.

Requisits del sistema operatiu

Aquesta aplicació requereix un dispositiu mòbil amb una càmera de 5 megapíxels com a mínim amb flash LED, enfocament automàtic i processador d’1 GHz+, accés a Internet i el sistema operatiu iOS o Android. Els requisits poden canviar per a les actualitzacions de programari futures.

Dispositius validats

Aquesta aplicació ha estat provada i validada formalment per a la majoria de dispositius amb Android 4.1 i iOS7 i versions posteriors (dispositius validats).

Avís important:

 • Si feu servir l’aplicació o el lloc web o feu clic al botó “Acceptar” que apareix tot seguit, esteu acceptant els termes de la llicència.
 • Si no accepteu els termes d’aquesta llicència, no us atorgarem la llicència de l’aplicació ni dels documents i haureu de deixar d’utilitzar immediatament el programari i l’haureu de desinstal·lar.
 • Com a consumidor, teniu dret a un període de cancel·lació de 14 dies, en què podeu cancel·lar la transacció sense càrrec i sense indicar cap motiu abans de descarregar l’aplicació i els documents.
 • No obstant això, perdreu el dret de cancel·lar la transacció en el moment que comenceu a descarregar o a transmetre l’aplicació o els documents.
 • Això no afecta els vostres drets de consumidor relacionats amb una aplicació o documents defectuosos.

 

 1. Reconeixements

1.1     Els termes d’aquest CLUF s’apliquen a l’aplicació o a qualsevol dels serveis accessibles a través de l’aplicació (serveis), incloses les actualitzacions o els complements de l’aplicació o a qualsevol servei, tret que incloguin amb termes independents, en aquest últim cas s’apliquen aquests termes. Si l’aplicació o qualsevol servei inclou algun programari de codi obert, els termes d’una llicència de codi obert poden substituir alguns dels termes d’aquest CLUF.

1.2     Podem canviar aquests termes en qualsevol moment canviant la data de la versió a la part superior del CLUF. Si fem canvis importants, us ho notificarem mitjançant SMS o correu electrònic amb la informació del canvi o us notificarem el canvi la propera vegada que inicieu l’aplicació. Els nous termes es poden mostrar a la pantalla i és possible que hàgiu de llegir-los i acceptar-los per continuar utilitzant els serveis.

1.3     Quan es consideri oportú, es poden publicar actualitzacions de l’aplicació a través de la botiga d’aplicacions. Segons l’actualització, és possible que no pugueu utilitzar els serveis fins que no hàgiu baixat o transmès l’última versió de l’aplicació i n’accepteu els nous termes i condicions.

1.4     Sereu considerats com a propietari o com a receptor del permís per part del/s propietari/s del telèfon mòbil o dispositius de mà que utilitzeu (dispositiu) per descarregar o transmetre una còpia de l’aplicació als dispositius. Reconeixeu que els proveïdors de serveis poden fer algun càrrec al vostre compte o al del propietari per accedir a Internet des dels dispositius. Accepteu la responsabilitat d’acord amb els termes d’aquest CLUF per a l’ús de l’aplicació o de qualsevol servei en relació amb qualsevol dispositiu, sigui o no propietat de la vostra propietat.

1.5     En acceptar aquest CLUF, accepteu que les dades que s’han recollit es poden processar d’acord amb les lleis de protecció de dades vigents.

1.6     Els termes de la nostra política de privacitat (política de privacitat) modificades quan es considera oportú s’incorporen a aquest CLUF com a referència i, una vegada que els heu acceptat, podeu fer ús de l’aplicació i dels serveis.

1.7     Mitjançant l’ús de l’aplicació o de qualsevol dels serveis, doneu el vostre consentiment per a la recollida i l’ús de la informació tècnica sobre els dispositius i el programari, maquinari i perifèrics relacionats per a serveis basats en Internet o sense fil, per tal de millorar els nostres productes i per proporcionar-vos qualsevol servei.

1.8     Qualsevol mesurament fet amb l’aplicació o mostrada per l’aplicació, només té la finalitat de detecció i avaluació. Qualsevol diagnòstic o decisió de tractament és responsabilitat única del metge responsable del tractament. Qualsevol decisió d’aquest tipus ha de tenir en compte tota la informació disponible de fonts diverses, com ara les exploracions físiques a l’hora de formular una opinió. L’usuari ha de consultar un metge abans de modificar la medicació en funció dels resultats de CalproSmart™ self test, llevat que ho hagi acordat prèviament amb el metge responsable del tractament.

1.9     L’aplicació ha rebut l’aprovació per usar-la dins de l’Espai Econòmic Europeu, d’acord amb la Directiva 98/79/CE sobre els productes sanitaris per al diagnòstic in vitro. Núm. de certificat: 0088/4008963/00183.

1.10   Alguns serveis faran servir altres característiques del dispositiu, com ara el calendari, el telèfon i la connexió a Internet del dispositiu. Podeu desactivar-ho en qualsevol moment en el menú de configuració del dispositiu. Si retireu aquesta aprovació, es possible que algunes funcionalitats de l’aplicació o totes no funcionin com caldria.

1.11   L’aplicació o qualsevol servei pot contenir enllaços a altres llocs web independents de tercers (llocs de tercers). Els llocs de tercers no estan sota el control de Calpro, i no ens fem responsables ni n’avalem el contingut ni les polítiques de privacitat (si escau). Haureu de fer el vostre propi judici individual sobre la vostra interacció amb els llocs de tercers, inclosa la compra i l’ús de productes o serveis accessibles a través d’aquests llocs. La nostra política de privacitat no cobreix els llocs de tercers.

 1. Concessió i abast de la llicència

2.1     Tenint en compte que accepteu els termes d’aquest CLUF, us concedim una llicència no exclusiva i no transferible per descarregar i utilitzar l’aplicació als dispositius, de conformitat amb aquests termes i condicions establerts al CLUF.

2.2     Podeu:

2.2.1  descarregar o transmetre una còpia de l’aplicació a qualsevol dispositiu mòbil de mà i veure, utilitzar i visualitzar l’aplicació al dispositiu únicament amb finalitats personals; i

2.2.2  usar els documents només per a ús personal.

 1. Restriccions de la llicència

Llevat del que s’estableix expressament en aquest CLUF o en la mesura que ho permeti la llei local, accepteu:

3.1.1  no copiar l’aplicació ni els documents, excepte quan aquesta còpia sigui incidental a l’ús normal de l’aplicació o quan sigui necessari per a una còpia de seguretat o per a la seguretat operativa;

3.1.2  no contractar, arrendar, subllicenciar, deixar en préstec, traduir, fusionar, adaptar, variar o modificar l’aplicació o els documents;

3.1.3  no fer alteracions ni modificacions de la totalitat o de part de l’aplicació, ni permetre que l’aplicació ni una part de l’aplicació es combini ni s’incorpori a qualsevol altre programa;

3.1.4  no desmuntar, descompilar, aplicar l’enginyeria inversa ni crear treballs derivats basats en la totalitat o en part de l’aplicació ni intentar fer alguna cosa semblant, excepte en la mesura que (en virtut de l’article 39h de la Llei de Noruega de drets d’autor de 1961 i l’article 296A de la Llei de drets d’autor, dissenys i patents de 1988 (Regne Unit) o ​​qualsevol llei o normativa equivalent que aplicable en la jurisdicció pertinent) aquestes accions no poden ser prohibides perquè són imprescindibles per aconseguir l’interoperabilitat de l’aplicació amb un altre programari i sempre que la informació obtinguda durant aquestes activitats:

3.1.4.1         s’utilitzi únicament per aconseguir l’interoperabilitat de l’aplicació amb un altre programari;

3.1.4.2         no es revela ni es comunica innecessàriament sense el nostre consentiment previ i per escrit a una tercera part; i

3.1.4.3         no s’utilitza per crear un programari substancialment similar a l’aplicació;

3.1.5  mantenir segures totes les còpies de l’aplicació i no revelar a cap altra persona cap contrasenya utilitzada per a l’aplicació o els serveis;

3.1.6  incloure el nostre avís de drets d’autor en totes les còpies completes i parcials que feu de l’aplicació en qualsevol mitjà;

3.1.7  no utilitzar l’aplicació en cap jurisdicció on fos prohibida o on requereixi aprovació legal que encara no s’hagi concedit;

3.1.8  no proporcionar ni posar l’aplicació totalment o parcial (incloent-hi l’objecte i el codi font) a disposició, en qualsevol forma a qualsevol persona sense el nostre consentiment previ per escrit; i

3.1.9  complir amb totes les lleis i reglaments de control tecnològic o d’exportació que s’apliquen a la tecnologia utilitzada o compatible amb l’aplicació o qualsevol servei (tecnologia),

(juntament amb els articles del 3.1.1 al 3.1.9 es fa referència com a restriccions de llicència).

 1. Restriccions d’ús

No podeu:

4.1.1  utilitzar l’aplicació ni cap servei de manera il·legal, per qualsevol propòsit il·legal ni de cap manera que sigui incompatible amb aquest CLUF, ni actuar de manera fraudulenta o maliciosa, per exemple, piratejant o introduint codi maliciós, com ara els virus o dades nocives, a l’aplicació, a qualsevol servei o a qualsevol sistema operatiu;

4.1.2  infringir els nostres drets de propietat intel·lectual ni els de tercers en relació amb l’ús que feu de l’aplicació o d’algun servei, inclosa la presentació de materials (en la mesura que aquest ús no estigui autoritzat per aquest CLUF);

4.1.3  transmet cap material que sigui difamatori, ofensiu o d’alguna manera censurable en relació amb l’ús de l’aplicació o de qualsevol servei;

4.1.4  utilitzar l’aplicació ni cap servei de manera que pugui danyar, desactivar, sobrecarregar, deteriorar o comprometre els nostres sistemes o la nostra seguretat ni interferir amb altres usuaris; i

4.1.5  recopilar ni recollir cap informació ni dades de cap servei ni dels nostres sistemes ni intentar desxifrar las transmissions dels servidors que ofereixen el servei.

 1. Drets de propietat intel·lectual

5.1     Reconeixeu que tots els drets de propietat intel·lectual relacionats amb l’aplicació, els documents i la tecnologia ens pertanyen a nosaltres o als nostres atorgants, que teniu llicència (no venuda) dels drets descrits en aquest CLUF i que no teniu drets relacionats amb l’aplicació, els documents o la tecnologia diferents del dret d’ús d’acord amb els termes d’aquest CLUF.

5.2     Reconeixeu que no teniu dret d’accés a l’aplicació en el formulari de codi font.

5.3     Reconeixeu que l’aplicació conté tecnologia protegida per patent (incloent-hi, però sense suposar una limitació, PCT/GB2012/050717) i que qualsevol llicència que rebeu és estrictament limitada a l’abast d’aquesta aplicació i servei i no s’aplica a cap altre ús d’aquesta tecnologia patentada.

 1. Garantia limitada

6.1     Garantim, durant 12 mesos (garantia), que:

6.1.1  quan s’utilitzi correctament i en un dispositiu validat per al qual va ser dissenyada, l’aplicació funcionarà substancialment d’acord amb les funcions descrites als documents; i

6.1.2  que els documents descriuen correctament el funcionament de l’aplicació en tots els aspectes més rellevants, en la data en què l’aplicació es descarrega o es transmet als dispositius o quan podeu iniciar sessió a l’aplicació sense actualitzar-la.

6.2     Si dins el termini de la garantia ens aviseu per escrit de qualsevol defecte o error en l’aplicació, com a conseqüència del qual no funciona substancialment d’acord amb els documents, teniu dret a una actualització gratuïta de la propera versió de l’aplicació.

6.3     La garantia no cobreix:

6.3.1  si el defecte o error de l’aplicació o de qualsevol servei és conseqüència d’haver modificat l’aplicació;

6.3.2  si el defecte o error de l’aplicació és conseqüència d’haver utilitzat l’aplicació en contravenció dels termes d’aquest CLUF; i

6.3.3  si infringiu qualsevol de les restriccions de llicència o les restriccions d’ús acceptable.

6.3.4  si l’aplicació s’utilitza fora d’una jurisdicció d’on té l’aprovació reglamentària.

6.3.5  si tanquem el nostre negoci i ja no oferim l’aplicació ni els serveis.

 1. Limitació de responsabilitat

7.1     Reconeixeu que l’aplicació no s’ha desenvolupat per satisfer els vostres requisits individuals i que, per tant, és responsabilitat vostra assegurar-vos que el programari i les funcions de l’aplicació descrites als documents satisfacin els vostres requisits.

7.2     Reconeixeu i accepteu que no tenim cap responsabilitat per cap pèrdua, excepte el que s’indica tot seguit.

7.3     Només som responsables de la pèrdua o dany que pugueu patir si és un resultat previsible de l’incompliment d’aquest CLUF per part nostra o de la nostra negligència fins al límit especificat a la clàusula 7.4.  La pèrdua o el dany és previsible si és una conseqüència òbvia de l’incompliment per part nostra o si es va tenir en compte per vós i per nosaltres en el moment d’atorgar el CLUF.

7.4     La nostra responsabilitat total màxima en virtut o en relació amb aquest CLUF (inclòs l’ús que feu de qualsevol servei) ja sigui en contracte, sinistre (incloent-hi la negligència) o qualsevol altra, es limita, en qualsevol circumstància, al valor total dels béns o serveis que heu adquirit de nosaltres. Això no s’aplica als tipus de pèrdues establerts a la clàusula 7.5.

7.5.    Res d’aquest CLUF no limita ni exclou la nostra responsabilitat davant de:

7.5.1  mort o lesions personals derivades de la nostra negligència;

7.5.2  frau fals representació fraudulenta; i

7.5.3  Qualsevol altra responsabilitat que no pugui ser exclosa ni limitada de conformitat amb la llei de Noruega.

 1. Rescissió

8.1     Podem resoldre aquest CLUF immediatament mitjançant una notificació per escrit:

8.1.1  si sou responsable d’un incompliment material o persistent d’aquest CLUF que no podeu esmenar (si es pot esmenar) en un termini de 14 dies després d’haver rebut l’avís per escrit que us requereix a fer-ho; i

8.1.2  si infringiu qualsevol de les restriccions de llicència o les restriccions d’ús.

8.2     En cas de rescissió per qualsevol motiu:

8.2.1  deixareu de tenir els drets que aquest CLUF us concedia;

8.2.2  ha de interrompre immediatament totes les activitats autoritzades per aquest CLUF, inclòs l’ús de l’aplicació i de qualsevol servei; i

8.2.3  heu d’eliminar o esborrar immediatament l’aplicació de tots els dispositius i destruir immediatament totes les còpies de l’aplicació i dels documents que teniu en possessió, custòdia o control i ens heu de certificar que ho heu fet.

 1. Comunicació entre nosaltres

9.1     Si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres per escrit o si alguna condició d’aquest CLUF exigeix que ens feu arribar un avís per escrit, ens el podeu enviar per correu electrònic o per correu prepagat a Calpro AS a Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker, Noruega o . Confirmarem la recepció del missatge contactant amb vós per escrit, habitualment per correu electrònic.

9.2     Si hem de contactar-vos o avisar-vos per escrit, ho farem per correu electrònic o per correu postal prepagat a l’adreça que ens faciliteu.

 1. Esdeveniment fora del nostre control

10.1   No serem responsables de no poder complir, o de fer-ho amb retard, de qualsevol de les nostres obligacions derivades d’aquest CLUF quan l’incompliment sigui causat per qualsevol acte o esdeveniment més enllà del nostre control raonable, inclòs el tall de les xarxes de telecomunicacions públiques o privades (esdeveniment fora del nostre control).

10.2   Si es produeix un esdeveniment fora del nostre control que afecta el compliment de les nostres obligacions en virtut d’aquest CLUF:

10.2.1 les nostres obligacions en virtut d’aquest CLUF quedaran suspeses i el termini per complir les nostres obligacions s’ampliarà durant l’esdeveniment fora del nostre control; i

10.2.2 dedicarem tots els esforços raonables per trobar una solució per la qual puguem complir les nostres obligacions d’acord amb aquest CLUF malgrat l’esdeveniment fora del nostre control.

 1. Altres aspectes importants

11.1   Podem transferir els nostres drets i obligacions establerts per aquest CLUF a una altra organització, però això no afectarà els vostres drets ni les nostres obligacions d’acord amb aquest CLUF.

11.2   Només podeu transferir els vostres drets o obligacions establerts en aquest CLUF a una altra persona si ho acceptem per escrit.

11.3   Si no insistim que compliu alguna de les obligacions establertes en aquest CLUF, o si no fem complir els nostres drets en contra vostra, o si triguem a fer-ho, això no vol dir que hem renunciat als nostres drets en contra vostra i no vol dir que no hàgiu de complir aquestes obligacions. Si renunciem a un incompliment per part vostra, només ho farem per escrit, i això no vol dir que renunciarem automàticament a qualsevol altre incompliment posterior per part vostra.

11.4   Cadascuna de les condicions d’aquest CLUF funciona per separat. Si un tribunal o autoritat competent decideix que alguna és il·legal o inaplicable, la resta de condicions romandran en vigor i efecte.

11.5   Tingueu en compte que aquest CLUF, el seu tema i la seva formació es regeixen per la llei de Noruega. Vós i nosaltres acordem que els tribunals de Noruega tindran jurisdicció exclusiva.

12.  Política de privacitat

Abans de descarregar i començar a utilitzar l’aplicació i els serveis, heu de llegir i acceptar la política de privacitat. La política de privacitat també està disponible al nostre lloc web. Tingueu en compte que podem revisar la política de privacitat en qualsevol moment en funció dels canvis a les lleis, les normatives, els nostres productes i serveis, els nostres acords contractuals amb socis o per qualsevol altra justificació raonable. Us avisarem en cas que la política de privacitat canviï.