Licensaftale for Slutbrugere (EULA)

eula_v3 August 2017

 

DENNE AFTALE

indgås den dato, den accepteres af slutbrugeren (Slutbruger). DETTE DOKUMENT BØR LÆSES GRUNDIGT, FØR APPEN DOWNLOADES. Denne licensaftale for slutbrugere (EULA) er en juridisk aftale mellem dig (Slutbruger, dig eller du) og CALPRO AS, Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker, Norge (Licensgiver, os eller vi) for:

Calprosmart™ applikationssoftware til mobilenheder, de tilhørende Calprosmart™ webtjenester (calprosmart.com), data der leveres sammen med softwaren, det tilhørende medie (Appen) og elektroniske brugervejledninger/dokumentation (Dokumenter).

I Aftalens løbetid giver vi dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til at få adgang til og anvende Appen og Dokumenterne udelukkende i overensstemmelse med denne Aftales vilkår og betingelser og navnlig §§ 2 og 3 nedenfor.  Desuden anerkender du, at brugen af Appen og Dokumenterne kan være med forbehold af andre nærmere angivne adgangs- og brugsbegrænsninger, som kan være anført af en appstore-udbyder eller -operatør, fra hvis websted beliggende på (Appstore) du har downloadet Appen (Appstore-regler).

Du anerkender, at Appen og Dokumenterne er ophavsretsbeskyttet og/eller indeholder forretningshemmeligheder, der er af værdi for Licensgiver, og at alle rettigheder til denne software og/eller dokumentation fortsat tilhører Licensgiver.

Krav til operativsystem

Denne App kræver en mobilenhed med mindst 5 megapixel kamera med LED-flash, autofokus og 1GHz+-processor, internetadgang og iOS eller Android operativsystem. Kravene kan ændres i fremtidige softwareudgivelser.

Godkendte Enheder

Denne App er formelt afprøvet og godkendt til brug på de fleste enheder med Android 4.1 og iOS7 og efterfølgende versioner (Godkendte Enheder).

Vigtigt:

 • Ved at anvende Appen eller webstedet eller ved at klikke på “Accept”-knappen nedenfor erklærer du dig enig i licensvilkårene.
 • Hvis du ikke kan erklære dig enig i vilkårene for denne licens, kan du ikke få licens til Appen og Dokumenterne og du skal omgående ophøre med at anvende Appen og afinstallere softwaren.
 • Som forbruger har du ret til en fortrydelsesperiode på 14 dage, hvor du uden beregning og begrundelse kan annullere din transaktion, før du downloader Appen og Dokumenterne.
 • Du mister imidlertid retten til at annullere transaktionen, når først du er begyndt at downloade eller streame Appen eller Dokumenterne.
 • Dette påvirker ikke dine forbrugerrettigheder vedrørende en app eller dokumenter, som er defekt(e).

 

 1. Vedgåelser

1.1 Vilkårene i denne EULA gælder for Appen og de tjenester, der er tilgængelige via Appen (Tjenester), herunder alle opdateringer eller supplementer til Appen eller en Tjeneste, medmindre der gælder separate vilkår for disse. Er det tilfældet, gælder de separate vilkår. Hvis Appen eller en Tjeneste omfatter open-source-software, kan vilkårene for en open-source-licens gå forud for nogle af vilkårene i denne EULA.

1.2 Vi kan til enhver tid ændre disse vilkår ved at ændre versionsdatoen øverst på EULAen. Hvis vi foretager væsentlige ændringer, underretter vi dig herom ved at sende dig en SMS eller en e-mail med nærmere oplysninger om ændringen, eller vi underretter dig om ændringen, næste gang du starter Appen. De nye vilkår kan vises på skærmen og du kan blive bedt om at læse og acceptere dem for at fortsætte med at bruge Tjenesterne.

1.3 Der kan lejlighedsvis udsendes opdateringer til Appen gennem Appstore. Afhængigt af opdateringen, er du måske ikke i stand til at bruge Tjenesterne, før du har downloadet eller streamet den seneste version af Appen og accepteret eventuelle nye vilkår.

1.4 Det antages, at du ejer eller har fået tilladelse fra ejeren/ejerne af mobiltelefonen eller de håndholdte enheder, som du benytter, (Enhed) til at downloade eller streame en kopi af Appen til Enhederne. Du anerkender, at tjenesteudbydere kan opkræve betaling fra dig eller ejeren for internetadgang på Enhederne. Du påtager dig ansvar i overensstemmelse med vilkårene i denne EULA for brug af Appen eller en Tjeneste på eller i forbindelse med en Enhed, hvad enten du ejer den eller ej.

1.5 Ved at acceptere denne EULA erklærer du dig indforstået med, at data, der er indsamlet, kan behandles i overensstemmelse med de gældende love om behandling af personoplysninger.

1.6 Vilkårene i vores til enhver tid gældende privatlivspolitik (Privatlivspolitik) er inkorporeret i denne EULA ved henvisning og gælder for brugen af Appen og Tjenesterne, når du på behørig vis har accepteret den.

1.7 Ved at anvende Appen eller Tjenesterne giver du dit samtykke til indsamling og brug af tekniske oplysninger om Enhederne og tilhørende software, hardware og perifere enheder til Tjenester, der er internetbaserede eller trådløse, for at vi kan forbedre vores produkter og være i stand til at levere Tjenester til dig.

1.8 Målinger, der foretages med eller vises af Appen, har til formål udelukkende at være en hjælp til opsporing og bedømmelse. Alle diagnose- eller behandlingsbeslutninger bør helt og holdent være den behandlende læges ansvar. Alle sådanne beslutninger bør kombinere alle de oplysninger, der er til rådighed fra en række forskellige kilder, herunder kliniske undersøgelser, når der skal foretages en vurdering. Slutbrugeren skal konsultere en læge, før han/hun skifter medicin på grundlag af resultaterne af CalproSmart™ selvtesten, medmindre dette tidligere er aftalt med den behandlende læge

1.9 Appen er godkendt til brug i det europæiske økonomiske samarbejdsområde i overensstemmelse med direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. Certifikat Nummer: 0088/4008963/00183.

1.10 Visse Tjenester gør brug af andre faciliteter på din enhed som f.eks. kalenderen, telefon og internetforbindelse på din Enhed. Du kan til enhver tid slå disse funktioner fra via indstillingerne på Enheden. Hvis du trækker en sådan godkendelse tilbage, er det muligt, at nogle af eller alle Appens funktioner ikke virker efter hensigten.

1.11 Appen eller Tjenesterne kan indeholde links til andre uafhængige tredjepartswebsteder (Tredjepartswebsteder). Tredjepartswebsteder er ikke under Calpros kontrol og vi er ikke ansvarlige for og godkender ikke deres indhold eller deres (eventuelle) privatlivspolitikker. Du må foretage din egen uafhængige vurdering vedrørende din interaktion med eventuelle Tredjepartswebsteder, herunder køb og brug af produkter eller tjenester, der er tilgængelige igennem dem. Vores Privatlivspolitik dækker ikke sådanne Tredjepartswebsteder.

 1. Udstedelse af licens og licensens omfang

2.1 På grundlag af din accept af at overholde vilkårene i denne EULA giver vi dig en ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv licens til at downloade og bruge Appen på Enhederne med forbehold af de vilkår og betingelser, der er angivet i EULAen.

2.2 Du kan:

2.2.1 udelukkende til egen brug downloade og streame en kopi af Appen til en håndholdt mobil Enhed og se, anvende og vise Appen på Enheden, og

2.2.2 udelukkende til egen brug anvende Dokumenterne.

 1. Licensbegrænsninger

Bortset fra hvad der udtrykkeligt er angivet i denne EULA eller tilladt ved lokal lov erklærer du dig indforstået med:

3.1.1 ikke at kopiere Appen eller Dokumenterne undtagen hvor en sådan kopiering er forbundet med normal brug af Appen eller hvor det er nødvendigt med henblik på backup eller driftssikkerhed,

3.1.2 ikke at udleje, lease, underlicensere, udlåne, oversætte, flette, tilpasse, ændre eller modificere Appen eller Dokumenterne,

3.1.3 ikke at foretage ændringer i eller modifikationer af Appen som helhed eller en del af Appen, eller tillade at Appen eller en del af Appen forbindes med eller indføjes i andre programmer,

3.1.4 ikke at skille, dekompilere, foretage reverse engineering eller skabe afledte værker på grundlag af Appen som helhed eller en del af Appen eller gøre forsøg herpå undtagen i det omfang sådanne handlinger ikke kan forbydes (i medfør af § 39h i den norske ophavsretslov og § 296A i Copyright, Designs and Patents Act 1988 (UK) eller tilsvarende lovgivning eller bestemmelser, der gælder i et relevant retssystem), fordi de er afgørende med henblik på at opnå interoperabilitet for Appen med et andet softwareprogram og forudsat at de oplysninger du får i forbindelse med sådanne aktiviteter:

3.1.4.1 kun anvendes med henblik på at opnå interoperabilitet for Appen med et andet softwareprogram,

3.1.4.2 ikke uden forudgående skriftligt samtykke unødvendigt videregives eller formidles til tredjemand, og

3.1.4.3 ikke anvendes til at skabe software, der i alt væsentligt ligner Appen,

3.1.5 at opbevare alle kopier af Appen sikkert og ikke videregive adgangskoder, der anvendes til Appen eller Tjenester, til andre,

3.1.6 at medtage vores meddelelse om ophavsret på alle fuldstændige eller delvise kopier, du laver af Appen på et medie,

3.1.7 ikke at bruge Appen i et retssystem, hvor det ville være forbudt eller kræver myndighedsgodkendelse, der endnu ikke er givet,

3.1.8 ikke helt eller delvist at stille Appen til rådighed eller på anden måde gøre Appen (herunder objekt- og kildekode) tilgængelig i nogen form for en person uden forudgående skriftligt samtykke fra os, og

3.1.9 at overholde alle love og bestemmelser om teknologistyring eller eksportlove og -bestemmelser, der gælder for den teknologi, der anvendes eller understøttes af Appen eller en Tjeneste (Teknologi),

(3.1.1 til og med 3.1.9 benævnes samlet Licensbegrænsninger).

 1. Brugsbegrænsninger

Du må

4.1.1 ikke bruge Appen eller en Tjeneste på en ulovlig måde, til et ulovligt formål eller på en måde, der ikke er i overensstemmelse med denne EULA, eller handle svigagtigt eller i ond hensigt f.eks. ved at hacke dig ind i eller indsætte en skadelig kode, herunder virus eller skadelige data, i Appen, en Tjeneste eller et operativsystem,

4.1.2 ikke krænke vores eller tredjemands immaterielle rettigheder i forbindelse med din brug af Appen eller en Tjeneste, herunder fremsendelse af materiale (i den udstrækning en sådan brug ikke er givet i licens gennem denne EULA),

4.1.3 ikke sende materiale, der er ærekrænkende, fornærmende eller på anden måde anstødeligt i forbindelse med din brug af Appen eller en Tjeneste;

4.1.4 ikke bruge Appen eller en Tjeneste på en måde, der kunne skade, afbryde, overbelaste, forringe eller kompromittere vores systemer eller sikkerhed eller forstyrre andre brugere, og

4.1.5 ikke indsamle oplysninger eller data fra en Tjeneste eller vores systemer eller forsøge at afkode overførsler til eller fra de servere, der driftsafvikler en Tjeneste.

 1. Immaterielle rettigheder

5.1 Du anerkender, at alle immaterielle rettigheder til Appen, Dokumenterne og Teknologien tilhører os eller vores licensgivere, at alle rettigheder, der er beskrevet i denne EULA, gives i licens (og ikke sælges) til dig og at du ikke har andre rettigheder til Appen, Dokumenterne eller Teknologien end brugsretten i overensstemmelse med vilkårene i denne EULA.

5.2 Du anerkender, at du ikke har ret til at have adgang til Appen i kildekodeform.

5.3 Du anerkender, at Appen indeholder patentbeskyttet teknologi (herunder men ikke begrænset til PCT/GB2012/050717) og at en licens, der udstedes til dig til Appen, er strengt begrænset til omfanget af denne App og Tjeneste og ikke gælder for anden brug af den patenterede teknologi.

 1. Begrænset garanti

6.1 Vi garanterer i en periode på 12 måneder (Garanti), at:

6.1.1 Appen, når den anvendes korrekt og på en Godkendt Enhed, hvortil den er udviklet, i alt væsentligt fungerer i overensstemmelse med de i Dokumenterne beskrevne funktioner, og

6.1.2 at Dokumenterne korrekt beskriver Appens funktion i alle væsentlige henseender på den dato, hvor Appen er downloadet eller streamet til Enhederne eller hvor du har været i stand til at logge ind på Appen uden at opgradere Appen.

6.2 Hvis du inden for Garantien skriftligt underretter os om en defekt eller fejl i Appen, som følge af hvilken den ikke i alt væsentligt fungerer i overensstemmelse med Dokumenterne, er du berettiget til en gratis opgradering til en fremtidig udgivelse af Appen.

6.3 Garantien gælder ikke:

6.3.1 hvis defekten eller fejlen i Appen eller en Tjeneste skyldes, at du har ændret Appen,

6.3.2 hvis defekten eller fejlen i Appen skyldes, at du har anvendt Appen i strid med vilkårene i denne EULA, og

6.3.3 hvis du ikke overholder Licensbegrænsningerne eller Begrænsninger vedrørende Acceptabel Brug.

6.3.4 hvis Appen bruges uden for et retssystem, hvor den har myndighedsgodkendelse.

6.3.5 hvis vi lukker vores virksomhed og Appen og Tjenesterne ikke længere udbydes af os.

 1. Ansvarsbegrænsning

7.1 Du anerkender, at Appen ikke er udviklet til at opfylde dine individuelle behov og at det derfor er dit ansvar at sikre, at Appens faciliteter og funktioner som beskrevet i Dokumenterne opfylder dine behov.

7.2 Du anerkender og erklærer dig indforstået med, at vi ikke har noget ansvar over for dig for tab af nogen art bortset fra hvad der er anført nedenfor.

7.3 Vi hæfter kun for tab eller skade, som du lider, der er et påregneligt resultat af vores manglende overholdelse af denne EULA eller vores uagtsomhed op til den i stk. 7.4 angivne grænse.  Tab eller skade er påregnelig, såfremt tabet eller skaden er en åbenbar følge af vores manglende overholdelse eller såfremt tabet eller skaden blev overvejet på det tidspunkt, da vi gav dig licensen.

7.4 Vores maksimale samlede ansvar i henhold til eller i forbindelse med denne EULA (herunder din brug af Tjenester), hvad enten det er inden eller uden for kontrakt (herunder uagtsomhed) eller på anden måde, er under alle omstændigheder begrænset til den samlede værdi af varer eller tjenester, du har købt af os. Dette gælder ikke for de typer tab, der er angivet i stk. 7.5.

7.5 Intet i denne EULA begrænser eller udelukker vores ansvar for:

7.5.1 dødsfald eller personskade som følge af vores uagtsomhed,

7.5.2 svig eller urigtige oplysninger fremsat mod bedre vidende, og

7.5.3 andet ansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til norsk ret.

 1. Ophør

8.1 Vi kan opsige denne EULA med øjeblikkelig virkning ved skriftligt varsel til dig:

8.1.1 hvis du gør dig skyldig i en væsentlig eller gentagen misligholdelse af denne EULA, som du undlader at afhjælpe (hvis den kan afhjælpes) inden for 14 dage efter, at der er foretaget forkyndelse af en skriftlig meddelelse, hvori du anmodes om at afhjælpe misligholdelsen, og

8.1.3 hvis du ikke overholder Licensbegrænsningerne eller Brugsbegrænsningerne

8.2 Ved ophør af en hvilken som helst grund:

8.2.1 ophører alle rettigheder, du har fået tildelt i henhold til denne EULA,

8.2.2 skal du øjeblikkeligt ophøre med alle aktiviteter, der er givet tilladelse til i henhold til denne EULA, herunder din brug af Appen og Tjenester, og

8.2.3 skal du øjeblikkeligt slette eller fjerne Appen fra alle Enheder og øjeblikkeligt tilintetgøre alle kopier af Appen og Dokumenterne, som du på det pågældende tidspunkt er i besiddelse af, har i din varetægt eller har til rådighed og bekræfte over for os, at du har gjort det.

 1. Kommunikation mellem os

9.1 Hvis du ønsker at kontakte os skriftligt eller hvis betingelser i denne EULA kræver, at du sender os en skriftlig meddelelse, kan du sende denne til os pr. e-mail eller portofrit med post til Calpro AS, Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker, Norge eller .  Vi bekræfter modtagelsen heraf ved at kontakte dig skriftligt, normalt pr. e-mail.

9.2 Hvis vi har brug for at kontakte dig eller sende dig en skriftlig meddelelse, gør vi det pr. e-mail eller portofrit med post til den adresse, du giver os.

 1. Begivenheder uden for vores kontrol

10.1 Vi er ikke ansvarlige for manglende eller forsinket opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til denne EULA, som er forårsaget af en handling eller begivenhed, der ligger uden for vores rimelige kontrol, herunder sammenbrud af offentlige eller private telekommunikationsnetværk (Begivenheder Uden For Vores Kontrol).

10.2 Hvis der indtræffer en Begivenhed Uden For Vores Kontrol, som påvirker opfyldelsen af vores forpligtelser i henhold til denne EULA:

10.2.1 indstilles vores forpligtelser i henhold til denne EULA og den tid, vi har til at opfylde vores forpligtelser, forlænges så længe Begivenheden Uden For Vores Kontrol varer, og

10.2.2 vi vil bestræbe os på at finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til denne EULA kan opfyldes til trods for Begivenheden Uden For Vores Kontrol.

 1. Andre vigtige vilkår

11.1 Vi kan overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til denne EULA til en anden organisation, men dette påvirker ikke dine rettigheder eller vores forpligtelser i henhold til denne EULA.

11.2 Du har kun ret til at overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne EULA til en anden person, hvis vi skriftligt accepterer det.

11.3 Hvis vi undlader at kræve, at du opfylder dine forpligtelser i henhold til denne EULA eller hvis vi ikke håndhæver vores rettigheder over for dig eller hvis vi udskyder at gøre det, betyder det ikke, at vi har givet afkald på vores rettigheder over for dig og det betyder ikke, at du ikke skal overholde de pågældende forpligtelser. Hvis vi frafalder en misligholdelse fra din side, gør vi det kun skriftligt, og det betyder ikke, at vi automatisk frafalder en eventuel senere misligholdelse fra din side.

11.4 Hver enkelt af betingelserne i denne EULA er gældende separat. Hvis en domstol eller kompetent myndighed afgør, at der er bestemmelser, som er retsstridige eller som ikke kan håndhæves, har de resterende betingelser fortsat fuld gyldighed.

11.5 Bemærk venligst, at denne EULA, dens genstand og indgåelsen af den er underlagt norsk ret. Du og vi er enige om, at de norske domstole har enekompetence.

12. Privatlivspolitik

Før du downloader og begynder at bruge Appen og Tjenesterne, skal du læse og acceptere Privatlivspolitikken. Privatlivspolitikken findes også på vores websted. Bemærk venligst, at vi til enhver tid kan revidere Privatlivspolitikken på grundlag af ændringer i love, regler, vores produkter og tjenester, vores kontrakter med partnere eller anden rimelig grund. Vi underretter dig, hvis der sker ændringer i Privatlivspolitikken.