Licensaftale Dansk

licensaftale_v2 aug. 2016

 

Denne aftale

indgås på den dato, den accepteres af slutbrugeren. DETTE DOKUMENT BØR LÆSES GRUNDIGT, INDEN APPEN DOWNLOADES FRA WEBSITET. Denne licensaftale for slutbrugere er en juridisk aftale mellem dig (slutbruger, du eller dig) og CALPRO AS, Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker, Norge (licensgiveros eller vi) for:

 • Calprosmart™ applikationssoftware til mobiltelefoner, de tilhørende Calprosmart™ web-services (calprosmart.com), data, der leveres med softwaren, og de tilhørende medier (app); og
 • Elektroniske dokumenter (Dokumenter).

Vi giver dig licens til at anvende appen og dokumenterne på basis af denne licensaftale og alle regler og politikker, som gælder for enhver appstore-udbyder eller operatør fra hvis site, beliggende på (Appstore), slutbrugeren har downloadet appen (Appstore-regler). Vi sælger ikke appen eller dokumenterne til dig. Vi forbliver til enhver tid ejere af appen og dokumenterne.

Krav til operativsystem

Denne App kræver en mobilenhed med mindst fem megapixel kamera med LED-flash, autofokus og 1GHz+-processor, internetadgang og iOS eller Android operativsystem]. Kravene kan ændres i fremtidige softwareopdateringer.

Godkendte enheder

Denne app er kun formelt testet og godkendt til anvendelse sammen med følgende enheder: iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6s, HTC One, Samsung Xcover2 og Samsung S4.

Vigtig:

 • Ved anvendelse af appen eller websitet eller ved at klikke på ”Accept”-knappen nedenfor giver du en bindende accept til betingelserne i denne licens. Betingelserne for denne licens indeholder primært fortrolighedspolitikken som defineret i betingelse 1.6 og ansvarsbegrænsningerne i betingelse 7.
 • Hvis du ikke kan erklære dig enig i betingelserne for denne licens, kan du ikke få licens til appen og dokumenternem og du skal omgående stoppe og afinstallere softwaren.
 • Som forbruger har du ret til at trække din transaktion tilbage uden omkostninger og uden nogen begrundelse, før du downloader app og dokumenter.
 • Du vil imidlertid miste retten til at aflyse transaktionen, når først du er begyndt at downloade eller streame appen eller dokumenterne.
 • Dette påvirker ikke dine forbrugerrettigheder for en app eller dokumenter, som er defekte.

Du bør opbevare en kopi af denne licensaftale til fremtidig brug.

 

FØLGENDE AFTALES:

 

 1. Bekræftelser

1.1 Betingelserne i denne licensaftale vedrører appen og alle services, der er tilgængelige via appen (services), inklusive alle opdateringer eller supplementer til appen eller alle services, medmindre de kommer med separate betingelser, i så fald gælder disse betingelser. Hvis der er open-source software i appen eller nogen tilhørende services, kan betingelserne for en open-source-licens tilsidesætte nogle af betingelserne i denne licensaftale.

1.2 Vi kan til enhver tid ændre disse betingelser ved at sende ændring af versionsdatoen oven på denne EULA. Hvis vi foretager væsentlige ændringer, meddeler vi dig. De nye betingelser bliver evt. vist på skærmen, og du kan blive bedt om at læse og acceptere dem for at fortsætte med at bruge disse services.

1.3 Fra tid til anden kan der udsendes opdateringer til appen gennem Appstore. Afhængig af opdateringen er du måske ikke i stand til at bruge servicen, før du har downloadet eller streamet den seneste version of appen og accepteret alle nye betingelser.

1.4 Du antages at have opnået tilladelse fra ejerne af en mobiltelefon eller en anden håndholdt enhed, som du benytter, men ikke ejer, og som beskrevet i betingelse 2.2.1 (enheder) og til at downloade eller streame en kopi af appen til disse enheder. Du og de kan blive opkrævet betaling af dine og deres serviceudbydere for internetadgang på enhederne. Du accepterer ansvar i overensstemmelse med betingelserne i denne licensaftale for brug af appen og enhver service på eller i forbindelse med enhver enhed, uanset om denne er ejet af dig eller ej.

1.5 Ved at acceptere denne licensaftale indvilger du i at data, som er blevet indsamlet, kan anvendes i overensstemmelse med de gældende databeskyttelseslove.

1.6 Betingelserne for vores privatlivspolitik (Privatlivspolitik) indarbejdes fra tid til anden i denne licensaftale med henvisning og gælder for de tilhørende services. Ved anvendelse af appen eller de tilhørende services anerkender og accepterer du desuden, at internetoverførsler aldrig er fuldstændigt private eller sikre. Du forstår, at enhver besked eller information, som du sender ved brug af appen eller de tilhørende services måske kan læses eller opfanges af andre, selv hvis der er en særligt besked om, at en specifik overførsel er krypteret.

1.7 Ved at anvende appen eller de tilhørende services giver du dit samtykke til, at vi (eller vores teknologipartnere) indsamler og anvender tekniske oplysninger om enhederne og det tilhørende software, hardware og perifere enheder for services, som er internet-baserede eller trådløse, for at forbedre vores produkter og kunne levere alle services til dig.

1.8 Enhver måling foretaget med, eller vist af appen, er udelukkende tiltænkt som en hjælp til sporing eller evaluering. For enhver diagnose eller behandlingsbeslutning skal ansvaret fuldt og helt ligge hos slutbrugeren, som evt. kræver at søge professionel rådgivning. Alle sådanne beslutninger bør integrere alle tilgængelig oplysninger fra en række kilder, inkl. kliniske undersøgelser, når der dannes en mening.

1.9 Appen har ikke myndighedsgodkendelse til brug uden for følgende jurisdiktioner: Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

1.10 Visse services vil gøre brug af andre faciliteter på din enhed såsom kalenderen, telefon og internetforbindelse. Du kan til enhver tid slå denne funktionalitet fra via indstillingerne på enheden. Hvis du slår godkendelser fra til at anvende nogle eller alle disse funktionaliteter, vil nogle eller alle disse ikke fungere efter hensigten.

1.11 Appen eller de tilhørende services kan indeholde links til andre uafhængige tredjeparts-websites (Tredjeparts-sites). Tredjeparts-sites er ikke under vores kontrol, og vi er ikke ansvarlige for og vi siger ikke god for deres indhold eller deres evt. privatlivspolitikker. Du skal således foretage din egen uafhængige bedømmelse i forhold til din interaktion med alle tredjeparts-sites, herunder også køb og brug af alle produkter og services, der er tilgængelige gennem disse. Vores privatlivspolitik vil ikke dække sådanne tredjeparts-sites.

1.12 Alle ord, der følger termerne inklusive, inkluderer, især eller for eksempel eller en hvilken som helt lignende formulering skal tolkes som væres illustrativ og må ikke begrænse de tilhørende generelle vendingers generelle betydning.

 1. Udstedelse og rækkevidde af licensen

2.1 Under forudsætning af din accept af at følge betingelserne i denne licensaftale, udsteder vi til dig en uoverdragelig, ikke-eksklusiv licens til at anvende appen på enhederne, idet aftalen er omfattet af disse betingelser, privatlivspolitikken og Appstore–reglerne, der er indarbejdet i denne licensaftale ved reference. Vi forbeholder os alle andre rettigheder.

2.2 Du kan:

2.2.1 downloade eller streame en kopi af appen til enhver anden håndholdt mobil enhed, som du ejer eller har ret til at bruge, og du kan udelukkende se, bruge og vise appen på enhederne for personlige formål; og

2.2.2 udelukkende anvende dokumenterne for personlige formål.

 1. Licens-restriktioner

Ud over det, som er udtrykkeligt angivet i denne licensaftale og som er tilladt ifølge enhver lokal lovgivning, erklærer du dig indforstået med:

3.1.1 ikke at kopiere appen eller de tilhørende dokumenter, undtagen når sådan kopiering sker som følge af normal brug af appen, eller hvor det er nødvendig for at foretage backup eller på grund af driftssikkerhed;

3.1.2 ikke at udleje, lease, udbyde underlicens, udlåne, oversætte, fusionere, tilpasse, variere eller ændre appen eller de tilhørende dokumenter;

3.1.3 ikke at foretage ændringer i, eller modifikationer af, hele eller dele af appen, eller tillade at appen eller en hvilken som helst del af den kombineres med eller indarbejdes i nogen som helst andre programmer;

3.1.4 ikke at adskille, dekompilere, foretage reverse-engineering eller udvikle afledte produkter baseret på hele eller dele af appen eller forsøge at gøre noget af dette, undtagen i det omfang, hvor (i kraft af afsnit 39h i den norske copyright-vedtægt 1961 og afsnit 296A i vedtægten for copyright, designs and patenter 1988 (UK) eller nogen tilsvarende lovning eller vedtægt, som er gældende i en relevant jurisdiktion) sådanne handlinger ikke kan forbydes, fordi de er væsentlige for, at appen kan fungere sammen med et andet softwareprogram, og forudsat at den information, som du opnår gennem sådanne aktiviteter:

3.1.4.1 udelukkende anvendes med det formål at få appen til at arbejde sammen med et andet softwareprogram;

3.1.4.2 ikke unødigt offentliggøres eller formidles til tredjepart uden vores forudgående skriftlige tilladelse; og

3.1.4.3 ikke anvendes til at udvikle en software, der i det væsentlige er tilsvarende appen;

3.1.5 at opbevare alle kopier af appen sikkert og ikke røbe nogen passwords til appen eller services til andre personer;

3.1.6 at inkludere vores copyright-meddelelse på alle hele og delvise kopier, du laver af appen på noget medie;

3.1.7 ikke at anvende appen i nogen jurisdiktion, hvor den ville være forbudt eller kræver lovgivningsmæssig godkendelse, som endnu ikke er udstedt;

3.1.8 ikke at overdrage hele eller dele af appen (inkl. objekt og kildekode) eller på anden måde gøre den tilgængelig, i nogen som helst form til nogen personer uden forudgående skriftlig tilladelse fra os; og

3.1.9 at overholde al teknologikontrol samt eksportlove og -regler, som er gældende for teknologi, der bruges eller understøttes af appen eller tilhørende services,

(sammen bliver 3.1.1 til 3.1.9 henvist til som licens-restriktioner).

 1. Acceptable brugsrestriktioner

Du skal:

4.1.1 ikke anvende appen eller nogen tilhørende services på nogen ulovlig måde, for et ulovligt formål, eller på nogen måde, som ikke er i overensstemmelse med denne licensaftale, ej heller handle svigagtigt eller skadeligt, for eksempel ved at hacke sig ind i eller indsætte skadelig kode eller skadelige data i appen, tilhørende services eller operativsystemer;

4.1.2 ikke krænke vores eller tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med din brug af appen eller nogen tilhørende services, inklusive indsendelse af materiale (i det omfang, der ikke er givet licens til denne anvendelse ved denne licensaftale);

4.1.3 ikke at overføre materiale, der er æreskrænkende, stødende eller på anden måde anstødeligt i forhold til din brug af appen eller nogen tilhørende services;

4.1.4 ikke at anvende appen eller nogen tilhørende services på en måde, som vil kunne ødelægge, deaktivere, overbelaste, svække eller kompromittere vores systemer eller sikkerhed eller forstyrre andre brugere; og

4.1.5 ikke indsamle eller udlede nogen oplysninger eller data fra nogen services eller vores systemer eller forsøge at dechifrere overførsler til eller fra de servere, der styrer disse services.

 1. Intellektuelle ejendomsrettigheder

5.1 Du anerkender, at alle intellektuelle ejendomsrettigheder i appen, tilhørende dokumenter og teknologi overalt i verden tilhører os eller vores licenshavere, at rettigheder i appen er overdraget (ikke solgt) til dig som licens, og at du ikke har andre rettigheder i, eller til, appen og tilhørende dokumenter og teknologi, end brugsretten til disse i overensstemmelse med denne licensaftale.

5.2 Du anerkender, at du ikke har ret til at tilgå appens kildekode.

5.3 Du anerkender, at appen indeholder patentbeskyttet teknologi (herunder, men ikke kun PCT/GB2012/050717), og at enhver licens, der udstedes til dig heri, er strengt begrænset til rækkevidden for denne app og dens services og ikke gælder nogen anden anvendelse af den patenterede teknologi.

 1. Begrænset garanti

6.1 Vi garanterer, at:

6.1.1 appen, når den anvendes korrekt og på en godkendt enhed, hvortil den var udviklet, i væsentlig grad fungerer i overensstemmelse med de i dokumenterne beskrevne funktioner; og

6.1.2 dokumenterne korrekt beskriver appens funktion i alle materielle henseender på den dato, hvor appen downloades eller streames til enhederne, eller hvor du har været i stand til at logge ind på appen uden at opdatere den (garantiperiode).

6.2 Hvis du inden for garantiperioden gør os skriftligt opmærksom på, at appen har en defekt eller fejl, der resulterer i, at den ikke i det væsentlige fungerer i overensstemmelse med de tilhørende dokumenter, vil du have ret til gratis at opgradere til enhver fremtidig release af appen.

6.3 Garantien gælder ikke:

6.3.1 hvis defekten eller fejlen i appen eller nogen tilhørende service skyldes, at du har ændret appen;

6.3.2 hvis defekten eller fejlen i appen skyldes, at du har brugt appen i modstrid med betingelserne i denne licensaftale; og

6.3.3 hvis du bryder nogen af licensrestriktionerne eller de acceptable brugerrestriktioner.

6.3.4 hvis appen anvendes uden for en jurisdiktion, hvor den har lovgivningsmæssig godkendelse

6.4 Denne garanti er et supplement til dine juridiske rettigheder i forhold til software, som er defekt eller ikke som beskrevet. Rådgivning om dine juridiske rettigheder kan fås fra dit lokale borgerservice eller forbrugerråd.

 1. Ansvarsbegrænsning

7.1 Du accepterer, at appen ikke er blevet udviklet for at opfylde dine individuelle krav, og at det derfor er dit eget ansvar at sikre, at appens faciliteter og funktioner som beskrevet i dokumenterne opfylder dine krav.

7.2 Hvis du bruger appen og dokumenterne til et kommercielt eller forretningsmæssigt formål, accepterer du og er enig i, at vi ikke har noget ansvar over for dig for noget tab af indtjening, tab af forretninger, forstyrrelser af forretninger eller tab af forretningsmuligheder.

7.3 Vi er kun ansvarlige for tab og skader, du lider som er et påregneligt resultat af vores brud på denne licensaftale eller vores forsømmelighed op til grænsen specificeret i betingelse 7.4, men vi er ikke ansvarlige for noget uforudsigeligt tab eller nogen uforudsigelig skade. Tab og skade er forudsigelige, hvis de er en indlysende konsekvens af vores brud, eller hvis de var påtænkt af dig og os på det tidspunkt, hvor vi tildelte dig licensen.

7.4 Vores maksimale samlede ansvar under eller i forbindelse med denne licensaftale (inklusive din brug af de tilhørende services), uanset om de er i kontrakten, tort (inklusive forsømmelighed) eller andet, skal under alle omstændigheder begrænses til den totale værdi for varer eller services, du har købt fra os til at bruge med appen. Dette gælder ikke for den type tab, der er nævnt i betingelse 7.5.

7.5 Intet i denne licensaftale kan begrænse eller udelade vores ansvar for:

7.5.1 død eller personskade som følge af vores forsømmelighed;

7.5.2 svig eller svigagtig vildledning; og

7.5.3 ethvert andet ansvar, som ikke kan fraskrives ifølge norsk lovgivning.

 1. Ophævelse

8.1 Vi kan ophæve denne licensaftale omgående ved skriftlig henvendelse til dig:

8.1.1 hvis du i forbindelse med denne licensaftale foretager et materielt eller vedvarende brud, som du undlader at udbedre (hvis det kan udbedres) inden for 14 dage, efter du har modtaget skriftlig anmodning om at gøre dette; og

8.1.2 hvis du bryder nogen af licensrestriktionerne eller de acceptable brugsrestriktioner.

8.2 Ved ophør af en hvilken som helst grund:

8.2.1 ophører alle rettigheder udstedt til dig under denne licensaftale;

8.2.2 skal du øjeblikkelig ophøre med alle aktiviteter, som er autoriseret af denne licensaftale, inklusive din brug af tilhørende services; og

8.2.3 du skal øjeblikkelig slette eller fjerne appen fra alle enheder, og øjeblikkelig ødelægge alle kopier af appen og dokumenterne, der er i din besiddelse, forvaring eller under din kontrol, og forsikre os om, at du har gjort det.

 1. Kommunikation mellem os

9.1 Hvis du ønsker at kontakte os skriftligt, eller hvis nogen betingelse i denne licensaftale kræver, at du giver os besked skriftligt, kan du kontakte os på e-mail eller forudbetalt post til Calpro AS på Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker, Norge eller . Vi vil bekræfte modtagelsen af det tilsendte på skrift, normalt pr. e-mail.

9.2 Hvis vi skal kontakte dig eller give dig skriftlig besked, vil vi gøre dette pr. e-mail eller forudbetalt post til den adresse, du opgiver til os.

 1. Hændelser uden for vores kontrol

10.1 Vi er ikke forpligtede eller ansvarlige for nogen manglende udførelse eller forsinkelse i udførelsen af nogen af vores forpligtelser under denne licensaftale, hvis disse skyldes gerninger eller hændelser, som ligger uden for vores rimelige kontrol, herunder fejl på offentlige eller private telenet (hændelse uden for vores kontrol).

10.2 Hvis der sker en hændelse uden for vores kontrol, som påvirker udførelsen af vores forpligtelser under denne licensaftale:

10.2.1 ophæves vores forpligtelser under denne licensaftale, og tidsrammen for udførelse af vores forpligtelser udvides i den periode, hvor der foregår hændelser uden for vores kontrol; og

10.2.2 vi vil gøre vores bedste inden for rimelighedens grænser for at finde en løsning til at udføre vores forpligtelser under denne licensaftale på trods af disse hændelser uden for vores kontrol.

 1. Andre vigtige betingelser

11.1 Vi kan overføre vores rettigheder og forpligtelser under denne licensaftale til en anden organisation, men dette vil ikke påvirke dine rettigheder eller forpligtelser under denne licensaftale.

11.2 Du har kun ret til at overføre dine rettigheder og forpligtelser under denne licensaftale til en anden person, hvis vi giver skriftlig tilladelse til dette.

11.3 Hvis vi undlader at insistere på, at du udfører dine forpligtelser under denne licensaftale, eller hvis vi ikke håndhæver vores rettigheder over for dig, eller hvis vi forhaler at gøre dette, betyder det ikke, at vi har frasagt os vores rettigheder over for dig, og det betyder derfor ikke, at du kan undlade at opfylde disse forpligtelser. Hvis vi frasiger os vores rettigheder ved en forsømmelse fra din side, vil dette altid ske skiftligt, og det betyder ikke, at vi automatisk frasiger os vores rettigheder ved fremtidige forsømmelser fra din side.

11.4 Hver af betingelserne i denne licensaftale fungerer separat. Hvis nogen retsinstans eller anden kompetent myndighed beslutter, at nogen af dem er lovstridige eller umulige at håndhæve, forbliver de resterende betingelser fuldt gyldige.

11.5 Bemærk venligst, at denne licensaftale, den indhold og dens udformning hører under norsk lovgivning. Vi aftaler hermed indbyrdes, at domstolene i Norge har eksklusiv kompetence.

Privatlivspolitik for CalproSmart

Privatliv og beskyttelse af dine personlige og helbredsmæssige oplysninger ligger os meget på sinde. Denne privatlivserklæring forklarer, hvordan vi beskytter og anvender de informationer, som vi indsamler via Calprosmart-appen og tilhørende webservices. Bemærk venligst, at denne privatlivserklæring ikke gælder andre websites styret af Calpro AS, eller virksomhedens søsterselskaber. Du bør gennemse privatlivserklæringer på andre websites, når du besøger dem. Denne privatlivserklæring blev senest revideret i [august 2016]. Vi kan til enhver tid revidere denne privatlivserklæring i forhold til ændringer i love, re4ulativer, vores produkter og services, i overensstemmelse med vores kontraktmæssige aftaler med partnere og andre rimelige begrundelser. Vi vil advisere dig ved ændringer. Ved anvendelse af disse services erklærer du dig enig i betingelserne i den nyeste version af denne privatlivserklæring.

 1. Vi lagrer ingen personlige oplysninger om brugerne, medmindre disse er blevet registreret af deres leverandør af sundhedsydelser, hvem er dataansvarlig.
 2. Vi kan indsamle og lagre anonyme data såsom statistikker over datatrafik, enhedstyper etc. fra uregistrerede besøgende eller brugere af vores services. Disse data kan ikke identificeres i forhold til nogen individer.
 3. Ved registrering som bruger vil personlige data inklusive lægelige testresultater opnået ved hjælp af Calprosmart-appen blive lagret af Calpro med det formål at monitorere en tilstand, hvortil din læge har anbefalet brug af Calprosmart. De data, vi opbevarer om dig, er:
 • Navn
 • Din adresse, postnummer og by
 • E-mailadresse
 • Læges navn
 • Dit telefonnummer
 • Din fødselsdato
 • Din patient-ID
 • Køn
 • Dine Calprosmart testresultater, koncentration, klassificering og tærskel
 • Din test frekvens
 • Prøveudtagning time
 • Telefon mærke, model og navn
 • App-version, læser-version, batchnummer og udløbsdato
 • Dit valg af sprog
 1. Disse data vil blive gjort tilgængelige for den klinik, der har registeret dig som Calprosmart-bruger.
 2. Disse data kan blive integreret med andre datasystemer, som styres af klinikken eller anden udbyder af sundhedsydelser, og som er omfattet af, at klinikken eller udbyderen af sundhedsydelser og Calpro har aftalt passende kontroller af databeskyttelsen.
 3. De private detaljer, vi opbevarer om dig, kan opdateres ved henvendelse til den klinik, som har registreret dig.
 4. Du kan “slette” dine personlige data ved at skrive til Calpro AS. Dine data vil herved blive anonymiseret og ikke længere være tilgængelige for klinikken, men selve registreringerne vil fortsat blive opbevaret af lovmæssige hensyn.
 5. Calpro kan anvende anonymiserede og opsamlede data til at overvåge statistikker over brug af produkterne, til at opdage trends i brugen af produkterne, for at hjælpe med at udvikle fremtidige produktforbedringer, og for at sikre effektivitet og sikkerhed for de produkter, vi producerer.
 6. Vi anbefaler, at du logger ud af appen og andre services, når du ikke bruger dem, for at undgå enhver risiko for misbrug.
 7. Kun autoriseret personale har adgang til de personlige data, du giver, kun til teknisk og supportmæssig brug.
 8. Alle passwords, som du opgiver, er krypterede (via envejs hash-funktion), og Calpro har ikke adgang til dit password. Hvis du glemmer dit password, kan du bede om et nyt her, men dette kræver adgang til den tilhørende e-mailkonto.
 9. Du bør ikke oplyse dit password til andre, og det anbefales, at du bruger anderledes passwords, end du bruger på andre sites og til andre services. Hvis der er risiko for, at dit password er blevet kendt af andre, eller din e-mailkonto er blevet usikker, anbefaler vi, at du skifter password.
 10. Dine personlige oplysninger overføres udelukkende via 256-bit SSL-krypterede forbindelser.
 11. Vi tager rimelige forholdsregler for at beskytte dine personlige oplysninger fra tab, misbrug og uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring eller tilintetgørelse. Du bør være opmærksom på, at ingen kan garantere, at en internetoverførsel er 100% sikker eller fejlfri. Særligt e-mails sendt til eller fra sitet kan være usikre, og du bør derfor være særligt forsigtig med, hvilke informationer du vælger at sende til os via e-mail.
 12. Data bliver lagret på virksomhedens servere, som befinder sig inden for EU. Dataene overføres via internettet. Internettets beskaffenhed gør, at dataene kan krydse grænserne i EU i løbet af overførslen.
 13. Calpro har servere på forskellige lokationer for at sikre sig mod datatab. Calpro kan af og til midlertidigt deaktivere servere på grund af vedligeholdelse.
 14. Calprosmart er på nuværende tidspunkt ikke tilgængelig for brugere under 13 år.
 15. Calpro vil antage tredjeparter til at vedligeholde vores data og services. Vores kontraktmæssige aftaler med disse udbydere omfatter passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data.