Άδεια χρήσης τελικού χρήστη (EULA) – Ελληνικά

eula_v3 Αύγουστος 2017

Θα πρέπει να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο της παρούσας άδειας για μελλοντική χρήση.

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

συνάπτεται την ημέρα της αποδοχής της από τον τελικό χρήση (στο εξής ο Τελικός χρήστης). ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Η παρούσα άδεια χρήσης τελικού χρήστη (Άδεια χρήσης) αποτελεί νομική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς (στο εξής ο Τελικός χρήστης/εσείς/εσάς) και την CALPRO AS με έδρα στη διεύθυνση Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker, Νορβηγία (στο εξής ο Δικαιοπάροχος/εμείς/εμάς) για:

το λογισμικό εφαρμογής Calprosmart™ για φορητές συσκευές, τις σχετικές διαδικτυακές υπηρεσίες Calprosmart™ (calprosmart.com), τα δεδομένα που παρέχονται μαζί με το λογισμικό, τα σχετικά μέσα (η Εφαρμογή), και τα ηλεκτρονικά εγχειρίδια χρήστη/έγγραφα (τα Έγγραφα).

Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, σας χορηγούμε μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης και χρήσης της Εφαρμογής και των Εγγράφων, αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, και συγκεκριμένα με τις παρακάτω ενότητες 2 και 3. Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι η χρήση της Εφαρμογής και των Εγγράφων μπορεί να υπόκειται σε άλλους ειδικούς περιορισμούς πρόσβασης και χρήσης που μπορεί να ορίζονται από οποιονδήποτε πάροχο ή διαχειριστή υπηρεσιών διάθεσης εφαρμογών (Appstore) από του οποίου την ιστοσελίδα κατεβάσατε την εφαρμογή (Κανόνες του Appstore).

Αναγνωρίζετε ότι η Εφαρμογή και τα Έγγραφα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα ή/και περιέχουν πολύτιμα εμπορικά μυστικά του Δικαιοπαρόχου, καθώς και ότι όλα τα δικαιώματα για το εν λόγω λογισμικό ή/και τα έγγραφα ανήκουν στον Δικαιοπάροχο.

Απαιτήσεις λειτουργικού συστήματος

Η παρούσα Εφαρμογή απαιτεί φορητή συσκευή με κάμερα τουλάχιστον 5 Mpixel με φλας LED, αυτόματη εστίαση και επεξεργαστή 1GHz+, πρόσβαση στο διαδίκτυο και λειτουργικό σύστημα iOS ή Android. Οι απαιτήσεις μπορεί να αλλάξουν σε μελλοντικές εκδόσεις του Λογισμικού.

Ελεγμένες συσκευές

Η παρούσα Εφαρμογή έχει δοκιμαστεί και ελεγχθεί επίσημα για χρήση στις περισσότερες συσκευές με Android 4.1 και iOS7 ή νεότερες εκδόσεις (Ελεγμένες συσκευές).

Σημαντική σημείωση:

 • Χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή ή την ιστοσελίδα ή κάνοντας κλικ στο κουμπί «Αποδοχή» παρακάτω, συμφωνείτε με τους όρους της άδειας.
 • Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας άδειας, δεν σας παραχωρούμε άδεια χρήσης της Εφαρμογής και των Εγγράφων και πρέπει να σταματήσετε αμέσως κάθε χρήση και να απεγκαταστήσετε το λογισμικό.
 • Ως καταναλωτής, δικαιούστε προθεσμία ακύρωσης 14 ημερών, εντός της οποίας μπορείτε να ακυρώσετε τη συναλλαγή σας χωρίς χρέωση και χωρίς αιτιολογία πριν κατεβάσετε την Εφαρμογή και τα Έγγραφα.
 • Ωστόσο, χάνετε το δικαίωμα ακύρωσης της συναλλαγής εάν ξεκινήσετε τη λήψη ή τη ζωντανή ροή (streaming) της Εφαρμογής ή των Εγγράφων.
 • Τα παραπάνω δεν επηρεάζουν τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή σε περίπτωση προβλήματος στην εφαρμογή ή στα έγγραφα.

 

 1. Δηλώσεις

1.1 Οι όροι της παρούσας άδειας χρήσης ισχύουν για την Εφαρμογή ή για οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Εφαρμογής (Υπηρεσίες), συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενημερώσεων ή επεκτάσεων της Εφαρμογής ή οποιασδήποτε Υπηρεσίας, εκτός εάν συνοδεύονται από ξεχωριστούς όρους, στην οποία περίπτωση θα ισχύουν οι εν λόγω όροι. Εάν στην Εφαρμογή ή σε οποιαδήποτε Υπηρεσία περιλαμβάνεται λογισμικό ανοικτού κώδικα, οι όροι της άδειας ανοικτού κώδικα μπορεί να παρακάμπτουν κάποιους από τους όρους της παρούσας άδειας χρήσης.

1.2 Μπορούμε να αλλάξουμε τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή, αλλάζοντας την ημερομηνία της έκδοσης στο επάνω μέρος της άδειας χρήσης. Εάν κάνουμε ουσιώδεις αλλαγές, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω γραπτού μηνύματος ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις λεπτομέρειες της αλλαγής ή θα σας ειδοποιήσουμε για την αλλαγή την επόμενη φορά που θα ανοίξετε την Εφαρμογή. Οι νέοι όροι μπορεί να εμφανίζονται στην οθόνη και ενδεχομένως να πρέπει να τους διαβάσετε και να τους αποδεχθείτε για να συνεχίσετε τη χρήση των Υπηρεσιών.

1.3 Ανά διαστήματα μπορεί να υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις της Εφαρμογής μέσω του Appstore. Ανάλογα με την ενημέρωση, ενδεχομένως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες έως ότου πραγματοποιήσετε λήψη ή streaming της τελευταίας έκδοσης της Εφαρμογής και αποδεχθείτε τους νέους όρους.

1.4 Θεωρείται δεδομένο ότι η φορητή συσκευή σας ανήκει ή ότι έχετε λάβει άδεια από τον κάτοχό της (εφεξής η Συσκευή) για να πραγματοποιήσετε λήψη ή streaming αντιγράφου της Εφαρμογής στις Συσκευές. Αναγνωρίζετε ότι εσείς ή ο κάτοχος της συσκευής ενδέχεται να χρεωθείτε από τους παρόχους υπηρεσιών για πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω των Συσκευών. Αποδέχεστε την ευθύνη σύμφωνα με τους όρους της παρούσας άδειας χρήσης για τη χρήση της Εφαρμογής ή Υπηρεσίας που αφορά τη Συσκευή, είτε σας ανήκει είτε όχι.

1.5 Με την αποδοχή της παρούσας άδειας χρήσης, συμφωνείτε ότι τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

1.6 Οι όροι της πολιτικής απορρήτου μας (η Πολιτική απορρήτου) ανά διαστήματα ενσωματώνονται στην παρούσα άδεια χρήσης δια της αναφοράς τους, και ισχύουν για τη χρήση της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών από τη στιγμή που θα τους αποδεχθείτε.

1.7 Με τη χρήση της Εφαρμογής ή οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες, συναινείτε στη συλλογή και τη χρήση τεχνικών πληροφοριών για τις Συσκευές και το σχετικό λογισμικό, υλικό και τα περιφερειακά για Υπηρεσίες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ή είναι ασύρματες, προκειμένου να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας και να μπορούμε να σας παρέχουμε Υπηρεσίες.

1.8 Κάθε μέτρηση που πραγματοποιείται με τη Συσκευή ή εμφανίζεται στην οθόνη της γίνεται αποκλειστικά για σκοπούς ανίχνευσης και αξιολόγησης. Κάθε απόφαση για διάγνωση ή θεραπεία θα πρέπει να είναι αποκλειστική ευθύνη του θεράποντα ιατρού. Οι σχετικές αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των κλινικών εξετάσεων, για τη γνωμάτευση. Ο τελικός χρήστης πρέπει να ζητήσει τη συμβουλή ιατρού πριν αλλάξει φαρμακευτική αγωγή με βάση τα αποτελέσματα του αυτοελέγχου CalproSmart™, εκτός εάν έχει ήδη συμφωνήσει με τον θεράποντα ιατρό.

1.9 Η Εφαρμογή εγκρίνεται για χρήση εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με την οδηγία 98/79/ΕΚ για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro. Αριθ. πιστοποίησης: 0088/4008963/00183.

1.10 Ορισμένες Υπηρεσίες θα χρησιμοποιούν άλλες λειτουργίες στη συσκευή σας, όπως το ημερολόγιο, το τηλέφωνο και τη σύνδεση της Συσκευής σας στο διαδίκτυο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή από τις ρυθμίσεις της Συσκευής. Εάν αποσύρετε αυτή την έγκριση, κάποιες ή όλες οι λειτουργίες της Εφαρμογής μπορεί να μην λειτουργούν όπως θα έπρεπε.

1.11 Η Εφαρμογή ή οποιαδήποτε Υπηρεσία μπορεί να περιέχει συνδέσμους για άλλες ανεξάρτητες ιστοσελίδες τρίτων (Ιστοσελίδες τρίτων). Οι Ιστοσελίδες τρίτων δεν είναι υπό τον έλεγχο της Calpro, και δεν είμαστε υπεύθυνοι ούτε εγκρίνουμε το περιεχόμενο ή τις πολιτικές απορρήτου τους (κατά περίπτωση). Θα πρέπει να κρίνετε μόνοι σας την αλληλεπίδρασή σας με ιστοσελίδες τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς και χρήσης προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτών. Η πολιτική απορρήτου μας δεν καλύπτει τις ιστοσελίδες τρίτων.

 1. Χορήγηση και πεδίο εφαρμογής της άδειας

2.1 Δεδομένου ότι συμφωνείτε να τηρείτε τους όρους της παρούσας άδειας χρήσης, σας χορηγούμε μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική άδεια λήψης και χρήσης της Εφαρμογής στις Συσκευές, με την επιφύλαξη των όρων που προβλέπονται στην άδεια χρήσης.

2.2 Επιτρέπεται:

2.2.1 η λήψη ή το streaming αντιγράφου της Εφαρμογής σε οποιαδήποτε φορητή Συσκευή και η προβολή, χρήση και εμφάνιση της Εφαρμογής στη Συσκευή μόνο για προσωπική χρήση, και

2.2.2 η χρήση των Εγγράφων μόνο για προσωπική χρήση.

 1. Περιορισμοί άδειας

Εκτός εάν ορίζεται ρητά το αντίθετο στην παρούσα άδεια χρήσης, ή επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία:

3.1.1 δεν επιτρέπεται η αντιγραφή της Εφαρμογής ή των Εγγράφων, εκτός εάν η εν λόγω αντιγραφή είναι συνέπεια κανονικής χρήσης της Εφαρμογής, ή είναι απαραίτητη για λόγους δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή λειτουργικής ασφάλειας,

3.1.2 δεν επιτρέπεται η ενοικίαση, μίσθωση, υπεκμίσθωση, δανειοδότηση, μετάφραση, συγχώνευση, προσαρμογή, μετατροπή ή τροποποίηση της Εφαρμογής ή των Εγγράφων,

3.1.3 δεν επιτρέπεται η τροποποίηση ή αλλαγή του συνόλου ή μέρους της Εφαρμογής, ή η δυνατότητα συνδυασμού ή ενσωμάτωσης της Εφαρμογής ή μέρους της με άλλα προγράμματα,

3.1.4 δεν επιτρέπεται η αποσυναρμολόγηση, αποσυμπίληση και ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα ή η δημιουργία παράγωγων έργων με βάση το σύνολο ή μέρος της Εφαρμογής ή σχετική απόπειρα εκτός του βαθμού στον οποίο (βάσει της ενότητας 39h του νορβηγικού νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων του 1961 και της ενότητας 296A του βρετανικού Νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, σχεδίων και ευρεσιτεχνίας του 1988 ή ισοδύναμων νόμων ή κανονισμών που ισχύουν σε σχετικές δικαιοδοσίες) οι εν λόγω ενέργειες δεν μπορούν να απαγορευθούν επειδή είναι απαραίτητες για την επίτευξη διαλειτουργικότητας της Εφαρμογής με άλλο πρόγραμμα λογισμικού, και υπό τον όρο ότι οι πληροφορίες που λαμβάνετε με τις εν λόγω ενέργειες:

3.1.4.1 χρησιμοποιούνται μόνο για την επίτευξη διαλειτουργικότητας της Εφαρμογής με άλλο πρόγραμμα λογισμικού,

3.1.4.2 δεν γνωστοποιούνται ή κοινοποιούνται χωρίς λόγο σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεσή μας, και

3.1.4.3 δεν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία λογισμικού ουσιαστικά παρόμοιου με την Εφαρμογή,

3.1.5 όλα τα αντίγραφα της Εφαρμογής πρέπει να διατηρούνται ασφαλή και δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείται για την Εφαρμογή ή τις Υπηρεσίες σε άλλα άτομα,

3.1.6 όλες οι δηλώσεις πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να περιλαμβάνονται σε όλα τα αντίγραφα του συνόλου ή μέρους της Εφαρμογής σε οποιοδήποτε μέσο,

3.1.7 δεν επιτρέπεται η χρήση της Εφαρμογής σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου απαγορεύεται ή απαιτείται κανονιστική έγκριση η οποία δεν έχει χορηγηθεί ακόμη,

3.1.8 δεν επιτρέπεται η παροχή ή διάθεση του συνόλου ή μέρους της Εφαρμογής με οποιονδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένου του αντικειμενικού ή πηγαίου κώδικα), με οποιαδήποτε μορφή και σε οποιοδήποτε άτομο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση από εμάς, και

3.1.9 πρέπει να τηρούνται όλοι οι νόμοι και κανονισμοί περί τεχνολογικού ελέγχου ή εξαγωγών που ισχύουν για την τεχνολογία που χρησιμοποιείται ή υποστηρίζεται από την Εφαρμογή ή από οποιαδήποτε Υπηρεσία (η Τεχνολογία),

(μαζί με τις παραγράφους 3.1.1 έως 3.1.9 θα αναφέρονται ως Περιορισμοί άδειας).

 1. Περιορισμοί χρήσης

Δεν επιτρέπεται:

4.1.1 η χρήση της Εφαρμογής ή οποιασδήποτε Υπηρεσίας με αθέμιτο τρόπο, για αθέμιτο σκοπό, ή με τρόπο αντίθετο προς την παρούσα άδεια χρήσης, ή οποιαδήποτε δόλια ή κακόβουλη ενέργεια, για παράδειγμα, διεισδύοντας ή εισάγοντας κακόβουλο κώδικα, συμπεριλαμβανομένων ιών ή επιβλαβών δεδομένων, στην Εφαρμογή, σε Υπηρεσία ή σε λειτουργικό σύστημα,

4.1.2 η παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν σε εμάς ή σε τρίτους, όσον αφορά τη χρήση της Εφαρμογής ή οποιασδήποτε Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής οποιουδήποτε υλικού (στον βαθμό που η εν λόγω χρήση δεν επιτρέπεται από την παρούσα άδεια χρήσης),

4.1.3 η μετάδοση δυσφημιστικού, προσβλητικού ή γενικά ανάρμοστου υλικού όσον αφορά τη χρήση της Εφαρμογής ή οποιασδήποτε Υπηρεσίας,

4.1.4 η χρήση της Εφαρμογής ή οποιασδήποτε Υπηρεσίας με τρόπο που θα μπορούσε να ζημιώσει, να απενεργοποιήσει, να υπερφορτώσει, να βλάψει ή να θέσει σε κίνδυνο τα συστήματα ή την ασφάλειά μας ή να παρέμβει σε άλλους χρήστες, και

4.1.5 η συλλογή πληροφοριών ή δεδομένων από οποιαδήποτε Υπηρεσία ή από τα συστήματά μας, ή η απόπειρα αποκρυπτογράφησης δεδομένων που μεταδίδονται από ή προς τους διακομιστές που διαχειρίζονται τις Υπηρεσίες.

 1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

5.1 Αναγνωρίζετε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν την Εφαρμογή, τα Έγγραφα και την Τεχνολογία ανήκουν σε εμάς ή στους δικαιοπαρόχους μας, ότι τα δικαιώματα που περιγράφονται στην παρούσα άδεια χρήσης παρέχονται (δεν πωλούνται) σε εσάς, και ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα επί της Εφαρμογής, των Εγγράφων ή της Τεχνολογίας, πέραν του δικαιώματος χρήσης τους σύμφωνα με τους όρους της παρούσας άδειας χρήσης.

5.2 Αναγνωρίζετε ότι δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης στον πηγαίο κώδικα της Εφαρμογής.

5.3 Αναγνωρίζετε ότι η Εφαρμογή περιέχει κατοχυρωμένη τεχνολογία (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της πατέντας PCT/GB2012/050717) και ότι κάθε άδεια που σας χορηγείται βάσει της παρούσας περιορίζεται αυστηρά στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Εφαρμογής και των Υπηρεσιών και δεν ισχύει για καμία άλλη χρήση της εν λόγω κατοχυρωμένης τεχνολογίας.

 1. Περιορισμένη εγγύηση

6.1 Εγγυόμαστε ότι, για περίοδο 12 μηνών (η Εγγύηση):

6.1.1 η Εφαρμογή, όταν χρησιμοποιείται ορθά και σε Ελεγμένη συσκευή για την οποία έχει σχεδιαστεί, λειτουργεί ουσιαστικά σύμφωνα με τις λειτουργίες που περιγράφονται στα Έγγραφα, και

6.1.2 τα Έγγραφα περιγράφουν με ακρίβεια τη λειτουργία της Εφαρμογής από κάθε ουσιώδη άποψη, κατά την ημερομηνία στην οποία γίνεται λήψη ή streaming της Εφαρμογής στις Συσκευές, ή κατά την οποία μπορέσατε να συνδεθείτε επιτυχώς στην Εφαρμογή χωρίς να αναβαθμίσετε την Εφαρμογή.

6.2 Εάν, εντός της Εγγύησης, μας ενημερώσετε γραπτώς για οποιοδήποτε ελάττωμα ή πρόβλημα στην Εφαρμογή, εξαιτίας του οποίου δεν λειτουργεί σύμφωνα με τα Έγγραφα, έχετε δικαίωμα δωρεάν αναβάθμισης σε οποιαδήποτε μελλοντική έκδοση της Εφαρμογής.

6.3 Η Εγγύηση δεν ισχύει:

6.3.1 εάν το ελάττωμα ή το πρόβλημα στην Εφαρμογή ή την Υπηρεσία οφείλεται σε δική σας τροποποίηση της Εφαρμογής,

6.3.2 εάν το ελάττωμα ή το πρόβλημα στην Εφαρμογή οφείλεται από τη χρήση της Εφαρμογής κατά παράβαση των όρων της παρούσας άδειας χρήσης,

6.3.3 εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους Περιορισμούς άδειας ή τους Περιορισμούς αποδεκτής χρήσης,

6.3.4 εάν η Εφαρμογή χρησιμοποιείται εκτός δικαιοδοσίας όπου διαθέτει κανονιστική έγκριση,

6.3.5 εάν κλείσουμε την επιχείρησή μας και δεν προσφέρουμε πλέον την Εφαρμογή και τις Υπηρεσίες.

 1. Περιορισμός ευθύνης

7.1 Αναγνωρίζετε ότι η Εφαρμογή δεν έχει σχεδιαστεί για να πληροί τις προσωπικές σας απαιτήσεις, και ότι επομένως, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι οι δυνατότητες και οι λειτουργίες της Εφαρμογής όπως περιγράφονται στα Έγγραφα πληρούν τις απαιτήσεις σας.

7.2 Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε ζημία, εκτός όσων ορίζονται ανωτέρω.

7.3 Φέρουμε ευθύνη μόνο για απώλεια ή ζημία που θα υποστείτε, η οποία είναι αναμενόμενη συνέπεια λόγω παραβίασης της παρούσας άδειας χρήσης εκ μέρους μας ή αμέλειάς μας έως τον βαθμό που διευκρινίζεται στην παράγραφο 7.4.  Η απώλεια ή η ζημία είναι αναμενόμενη εάν είναι προφανής συνέπεια της παραβίασής μας, ή εάν είχε προβλεφθεί από εμάς και εσάς όταν σας χορηγήσαμε την άδεια χρήσης.

7.4 Το ανώτατο όριο ευθύνης που φέρουμε αθροιστικά σε σχέση με την παρούσα άδεια χρήσης (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης Υπηρεσιών από εσάς) λόγω συμβάσεως, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή για άλλη αιτία, περιορίζεται σε κάθε περίπτωση στη συνολική αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών που έχετε αγοράσει από εμάς. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τα είδη ζημίας που ορίζονται στην παράγραφο 7.5.

7.5 Τίποτα στην παρούσα άδεια χρήσης δεν περιορίζει ή εξαιρεί την ευθύνη μας για:

7.5.1 θάνατο ή σωματική βλάβη ως συνέπεια της αμέλειάς μας,

7.5.2 απάτη ή σκόπιμη ψευδή δήλωση, και

7.5.3 οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να εξαιρεθεί ή να περιοριστεί βάσει της νορβηγικής νομοθεσίας.

 1. Καταγγελία

8.1 Μπορούμε να καταγγείλουμε την παρούσα άδεια χρήσης με άμεση ισχύ κατόπιν γραπτής ειδοποίησης:

8.1.1 εάν διαπράξετε ουσιώδη ή επανειλημμένη παραβίαση της παρούσας άδειας χρήσης, την οποία δεν επανορθώσετε (εφόσον είναι εφικτό) εντός 14 ημερών μετά την επίδοση γραπτής ειδοποίησης με αίτημα επανόρθωσης, και

8.1.2 εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους Περιορισμούς άδειας ή τους Περιορισμούς χρήσης.

8.2 Σε περίπτωση καταγγελίας για οποιονδήποτε λόγο:

8.2.1 καταργούνται όλα τα δικαιώματα που σας χορηγούνται βάσει της παρούσας άδειας χρήσης,

8.2.2 πρέπει αμέσως να σταματήσετε κάθε δραστηριότητα η οποία έχει εγκριθεί βάσει της παρούσας άδειας χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών, και

8.2.3 πρέπει αμέσως να διαγράψετε ή να αφαιρέσετε την Εφαρμογή από όλες τις Συσκευές, και να καταστρέψετε αμέσως όλα τα αντίγραφα της Εφαρμογής και των Εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή σας ή υπό τη διαχείριση ή τον έλεγχό σας, και να μας επιβεβαιώσετε ότι έχετε προβεί στις σχετικές ενέργειες.

 1. Επικοινωνία μεταξύ μας

9.1 Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτά, ή εάν πρέπει να μας στείλετε γραπτή ειδοποίηση βάσει οποιουδήποτε όρου της παρούσας άδειας χρήσης, μπορείτε να στείλετε email ή επιστολή προπληρωμένου τέλους στην Calpro AS, στη διεύθυνση Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker, Νορβηγία ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση . Θα επιβεβαιώσουμε την παραλαβή της επιστολής σας γραπτά, συνήθως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

9.2 Σε περίπτωση που πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή να σας στείλουμε γραπτή ειδοποίηση, θα επικοινωνήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή προπληρωμένου ταχυδρομείου στη διεύθυνση που θα μας δώσετε.

 1. Γεγονότα ανωτέρας βίας

10.1 Δεν φέρουμε ευθύνη για αδυναμία ή καθυστέρηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών μας βάσει της παρούσας άδειας χρήσης, η οποία οφείλεται σε πράξη ή γεγονός πέραν του εύλογου ελέγχου μας, συμπεριλαμβανομένης βλάβης στα δημόσια ή ιδιωτικά δίκτυα τηλεπικοινωνίας (Γεγονός ανωτέρας βίας).

10.2 Εάν προκύψει Γεγονός ανωτέρας βίας το οποίο επηρεάζει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας βάσει της παρούσας άδειας χρήσης:

10.2.1 οι υποχρεώσεις μας βάσει της παρούσας άδειας χρήσης αναστέλλονται και η προθεσμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών μας παρατείνεται για όσο διάστημα διαρκεί το Γεγονός ανωτέρας βίας, και

10.2.2 θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να βρούμε μια λύση με την οποία θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας βάσει της παρούσας άδειας χρήσης παρά το Γεγονός ανωτέρας βίας.

 1. Άλλοι σημαντικοί όροι

11.1 Μπορούμε να μεταβιβάζουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας βάσει της παρούσας άδειας χρήσης σε άλλον οργανισμό, αλλά το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας ή τις υποχρεώσεις μας βάσει της παρούσας άδειας χρήσης.

11.2 Μπορείτε να μεταβιβάσετε τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας βάσει της παρούσας άδειας χρήσης σε άλλο άτομο κατόπιν γραπτής συμφωνίας μας.

11.3 Εάν δεν απαιτήσουμε την εκπλήρωση των υποχρεώσεών σας βάσει της παρούσας άδειας χρήσης, ή εάν δεν ασκήσουμε τα δικαιώματά μας απέναντί σας ή εάν καθυστερήσουμε να τα ασκήσουμε, αυτό δεν σημαίνει ότι παραιτούμαστε από τα δικαιώματά μας απέναντί σας ούτε ότι δεν οφείλετε να τηρείτε αυτές τις υποχρεώσεις. Εάν αποποιηθούμε αδυναμία εκπλήρωσης υποχρέωσης εκ μέρους σας, αυτό θα συμβεί μόνο γραπτά, και δεν σημαίνει ότι αυτόματα αποποιούμαστε κάθε μελλοντική αδυναμία εκπλήρωσης υποχρέωσης εκ μέρους σας.

11.4 Καθένας από τους όρους της παρούσας άδειας χρήσης ισχύει μεμονωμένα. Εάν κάποιο δικαστήριο ή αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι οποιοσδήποτε όρος είναι παράνομος ή μη εφαρμοστέος, οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

11.5 Σημειωτέον ότι η παρούσα άδεια χρήσης, το αντικείμενο και η διατύπωσή της διέπονται από τη νορβηγική νομοθεσία. Τόσο εσείς όσο και εμείς συμφωνούμε ότι η αποκλειστική δικαιοδοσία ανήκει στα δικαστήρια της Νορβηγίας.

12. Πολιτική απορρήτου

Πριν κατεβάσετε και αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή και τις Υπηρεσίες, πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχθείτε την Πολιτική απορρήτου. Η Πολιτική απορρήτου είναι επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας. Σημειωτέον ότι μπορούμε να αναθεωρήσουμε την Πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή με βάση αλλαγές στη νομοθεσία, σε κανονισμούς, στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, στις συμβατικές μας υποχρεώσεις με συνεργάτες ή για άλλη εύλογη αιτιολογία. Θα σας ειδοποιήσουμε σε περίπτωση αλλαγής στην Πολιτική απορρήτου.