Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus (EULA) – Suomi

eula_v3 August 2017

Tulosta tämä käyttöoikeussopimuksen kopio myöhempää tarvetta varten.

ON SOVITTU SEURAAVASTI:

THIS AGREEMENT

on tehty sinä päivänä, jona loppukäyttäjä (Loppukäyttäjä) on hyväksynyt sen. TUTUSTUKAA/TUTUSTU SIIHEN HUOLELLA ENNEN SOVELLUKSEN LATAAMISTA. Tämä Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus (EULA) on laillinen sopimus, jossa osapuolina ovat te/sinä (Loppukäyttäjä tai te/sinä) ja CALPRO AS, toimipaikan osoitteena Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker, Norja (Lisenssinantajame tai meidän jne.) koskien:

Calprosmart™ -mobiilisovellusohjelmistoa, siihen liittyviä Calprosmart™ -verkkopalveluja (calprosmart.com), ohjelmiston mukana toimitettua dataa, siihen liittyvää sovellusta (Sovellus) sekä elektronisessa muodossa olevia käyttöoppaita/dokumentointituotteita (Asiakirjat).

Me myönnämme teille/sinulle, tämän Sopimuksen voimassaoloajaksi, ei-eksklusiivisen, ei-siirrettävän käyttöoikeuden Sovellukseen ja Asiakirjoihin yksinomaan tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti, ja erityisesti siten kuin jäljempänä kohdissa 2 ja 3 on määrätty. Lisäksi te/sinä myönnätte, että Sovelluksen ja Asiakirjojen käyttöön saatetaan soveltaa muita määriteltyjä käyttörajoituksia, joiden toimeenpanijana voi olla kuka tahansa sovellusmyymälän (Appstore) palvelujentuottaja tai operaattori, jonka sivustolta olette/olet ladannut Sovelluksen (Appstore-säännöt).

Te/sinä myönnätte/myönnät, että Sovellus ja Asiakirjat ovat tekijänoikeuksien suojaamia ja/tai että ne sisältävät Lisenssinantajan arvokkaita liikesalaisuuksia ja että kaikki oikeudet kyseiseen ohjelmistoon ja/tai dokumentointiin pysyvät Lisenssinantajalla.

Käyttöjärjestelmävaatimukset

Sovelluksen käyttö edellyttää mobiililaitteelta vähintään 5 megapikselin kameraa, joka on varustettu LED-salamavalolla, automaattisella tarkennuksella ja 1GHz+ -suorittimella, internet-yhteyttä ja iOS- tai Android-käyttöjärjestelmää. Vaatimukset saattavat muuttua tulevien ohjelmistojulkistusten seurauksena.

Kelpuutetut laitteet

Tämä Sovellus on muodollisesti testattu ja kelpuutetut käytettäväksi useimmilla Android 4.1- ja iOS7-laitteilla ja niiden myöhemmillä versioilla (Kelpuutetut laitteet).

Tärkeä ilmoitus:

 • Käyttämällä Sovellusta tai sivustoa tai klikkaamalla “Accept”-painiketta, te/sinä hyväksytte/hyväksyt käyttöoikeusehdot.
 • Jos ette/et hyväksy näitä käyttöoikeusehtoja, me emme lisensioi Sovellusta ja Asiakirjoja käyttöönne/käyttöösi, ja teidän/sinun on heti lopetettava ohjelmiston käyttö ja heti poistettava asennettu ohjelmisto.
 • Kuluttajana teillä/sinulla on oikeus pituudeltaan 14 päivää olevaan irtisanoutumisjaksoon, jonka kuluessa voitte/voit perua hankintanne veloituksetta ja syytä esittämättä ennen Sovelluksen ja Asiakirjojen lataamista.
 • On kuitenkin niin, että menetätte/menetät oikeuden perua hankinnan sinä hetkenä, jolloin ryhdytte/ryhdyt lataamaan tai suoratoistamaan Sovellusta tai Asiakirjoja.
 • Tämä ei vaikuta teidän/sinun kuluttajaoikeuksiinne/-oikeuksiisi, jotka liittyvät viallisiin sovelluksiin tai asiakirjoihin.

 

 1. Vastaanottoilmoitukset

1.1 Tämän EULAn ehdot koskevat Sovellusta tai mitä tahansa niistä Sovelluksen välityksellä käytettävistä palveluista (Palvelut), mukaan lukien mitkä tahansa Sovelluksen tai Palvelujen päivitykset tai lisäykset, ellei niihin sovelleta erillisiä ehtoja, jolloin ko. erilliset ehdot pätevät. Jos jokin avoimen lähdekoodin ohjelmisto sisältyy Sovellukseen tai mihin tahansa Palveluun, avoimen lähdekoodin käyttöoikeuden ehdot voivat syrjäyttää joitakin tämän EULAn ehdoista.

1.2 Me saatamme muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa muuttamalla EULAN ylälaidassa olevaa versiopäivämäärää. Jos teemme olennaisia muutoksia, ilmoitamme niistä lähettämällä teille/sinulle tekstiviestin tai sähköpostiviestin muutosta koskevista yksityiskohdista tai ilmoittamalla muutoksesta, kun te/sinä seuraava kerran käynnistät Sovelluksen. Uudet ehdot voidaan esittää näytöllä ja teitä/sinua voidaan vaatia lukemaan ja hyväksymään ne jatkaaksenne/jatkaaksesi palvelujen käyttämistä.

1.3 Aika ajoin voidaan Sovelluksen päivityksiä julkaista Appstore-sovellusmyymälän kautta. Päivityksestä riippuen, voi käydä niin, että ette/et pysty käyttämään Palveluja ennen kuin olette/olet ladannut tai ottanut suoratoistoon viimeisimmän Sovelluksen version ja hyväksyneet/hyväksynyt kaikki uudet ehdot.

1.4 Teidän/sinun oletetaan omistavan matkapuhelimen tai kädessä pidettävän laitteen tai saaneen käyttöluvan matkapuhelimen tai kädessä pidettävän laitteen omistajalta(omistajilta), ja että matkapuhelin tai kädessä pidettävä laite (Laite) on hallinnassanne/hallinnassasi, jolloin voitte/voit ladata tai suoratoistaa Sovelluksen kopion Laitteisiin. Myönnätte/myönnät, että palveluntuottajat saattavat veloittaa teitä/sinua Internet-käytöstä Laitteita käyttäessänne/käyttäessäsi. Hyväksytte/hyväksyt vastuun tämän EULAn ehtojen mukaisesti koskien Sovelluksen tai minkä tahansa Palvelun käyttöä tai suhteessa mihin tahansa Laitteeseen, riippumatta siitä kuka Laitteen omistaa.

1.5 Hyväksymällä tämän EULAn te/sinä annatte/annat suostumuksen siihen, että kerättyä dataa voidaan käsitellä voimassa olevien tietosuojalakien mukaisesti.

1.6 Aika ajoin, yksityisyyskäytäntömme (Yksityisyyskäytäntö) ehtoja liitetään osaksi tätä EULAa viittauksen kautta ja ne koskevat Sovelluksen ja Palvelujen käyttöä heti sen jälkeen, kun olette/olet hyväksyneet/hyväksynyt ne.

1.7 Käyttämällä Sovellusta tai mitä tahansa Palveluista, annatte/annat suostumuksen Laitteita ja niihin liittyviä ohjelmistoja, laitteistoja ja oheislaitteita koskevien teknisten tietojen keräämiselle, jossa tavoitteena on parantaa tuotteitamme ja mahdollistaa se, että voimme tarjota Internet-pohjaisia tai langattomia Palveluja käyttöönne/käyttöösi.

1.8 Mikä tahansa mittaus, joka on tehdään tai näytetään Sovelluksella, on tarkoitettu pelkästään tunnistamisen ja arvioinnin avuksi. Mikä tahansa diagnoosi tai hoitopäätös on jätettävä täysin hoitavan lääkärin vastuulle. Kaikkiin tällaisiin päätöksiin on otettava mukaan kaikki se tieto, mikä eri lähteistä, mm. kliinisistä tutkimuksista, on saatavilla, lopullista käsitystä muodostettaessa. Ellei asiasta ole jo ennakkoon sovittu hoitavan lääkärin kanssa, Loppukäyttäjän on kysyttävä lääkärin neuvoa ennen kuin hän tekee muutoksia lääkitykseensä CalproSmartin™ -itsetestin antamien tulosten perusteella

1.9 Sovellus on hyväksytty käyttöön Euroopan talousalueella noudattaen direktiiviä 98/79/EY koskien in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita. Sertifikaatin nro: 0088/4008963/00183.

1.10 Tietyt Palvelut käyttävät laitteenne/laitteesi muita toimintoja, mm. kalenteria, puhelin- ja internet-yhteyttä. Tämä toiminnallisuus on kytkettävissä pois päältä milloin tahansa Laitteen asetuksista. Mikäli perutte/perut jonkin näistä hyväksymistä, jotkin muut tai kaikki Sovelluksen toiminnallisuudet eivät välttämättä toimi asianmukaisesti.

1.11 Sovellus tai jokin Palvelu saattaa sisältää linkkejä muille itsenäisille kolmansien osapuolten sivustoille (Kolmansien osapuolten sivustot). Kolmansien osapuolten sivustot eivät ole Calpron hallinnassa ja me emme ole vastuussa ja me emme ole tukemassa niiden sisältöä tai niiden yksityisyyssuojakäytäntöjä (jos sellaisia on). Teidän/sinun on tehtävä itsenäinen päätös koskien vuorovaikutusta minkä tahansa Kolmansien osapuolten sivustojen kanssa, mukaan lukien niiden kautta ostettavat tai ja käytettävät tuotteet tai palvelut. Yksityisyyssuojakäytäntömme ei kata näitä Kolmansien osapuolten sivustoja.

 1. Käyttöoikeuden myöntäminen ja laajuus

2.1 Huomioiden sen, että suostutte/suostut sitoutumaan tämän EULAn ehtoihin, myönnämme teille/sinulle ei-siirrettävän, ei-eksklusiivisen käyttöoikeuden Sovelluksen lataamiseksi ja käyttämiseksi Laitteiden yhteydessä näille ehdoille, jotka EULAssa on asetettu.

2.2 Voitte/voit:

2.2.1 ladata tai suoratoistaa Sovelluksen kopion mille tahansa kädessä pidettävälle mobiililaitteelle ja katsella, käyttää ja näyttää Sovellusta Laitteella pelkästään henkilökohtaisiin käyttötarkoituksiin; ja

2.2.2 käyttää Asiakirjoja pelkästään henkilökohtaisiin tarkoituksiin.

 1. Käyttöoikeuden rajoitukset

Paitsi siltä osin, kuin muuta tässä EULAssa on mainittu tai siinä määrin, kuin mikä tahansa paikallinen laki sallii, te/sinä suostutte/suostut toimimaan seuraavasti:

3.1.1 Olemaan kopioimatta Sovellusta tai Asiakirjoja paitsi niissä tapauksissa, joissa kopiointi tapahtuu Sovelluksen normaalin käyttöön satunnaisesti liittyvänä tai joissa se on välttämätöntä varmennuksen tai toiminnallisen turvallisuuden kannalta

3.1.2 Olemaan vuokraamatta, liisaamatta, lainaamatta, kääntämättä, sulauttamatta, mukauttamatta tai muuttamatta Sovellusta tai Asiakirjoja

3.1.3 Olemaan tekemättä muutoksia Sovelluksen kokonaisuuteen tai mihin tahansa sen osaan ja olemaan sallimatta Sovelluksen tai minkä tahansa sen osan yhdistämistä tai sisällyttämistä mihin tahansa muuhun ohjelmaan

3.1.4 Olemaan purkamatta, kääntämättä ja luomatta jäljitteleviä töitä, jotka perustuvat Sovelluksen kokonaisuuteen tai mihin tahansa sen osaan tai olemaan tekemättä mitään vastaavaa muutoin kuin siinä määrin kuin (huomioiden Norjan v. 1961 tekijänoikeuslain, kohdan 39h, ja Iso-Britannian v. 1988 Copyright, Designs and Patents Act -lain tai minkä tahansa vastaava lainsäädännön tai määräyksen, joita sovelletaan missä tahansa kysymykseen tulevassa toimivalta-alueessa) kyseisiä toimenpiteitä ei voida kieltää, koska niiden olennaisina tarkoituksina on mahdollistaa Sovelluksen keskinäinen käytettävyys toisella ohjelmistolla ja edellyttäen, että:

3.1.4.1 tuolloin saamaanne/saamaasi tietoa käytetään siten, että tarkoituksena on pelkästään saavuttaa Sovelluksen ja toisen ohjelmiston keskinäinen käytettävyys

3.1.4.2 tuolloin saamaanne/saamaasi tietoa ei aiheetta, ja ilman meidän ennakkoon antamaa kirjallista suostumusta, ilmoiteta tai siirretä minkään kolmannen osapuolen tietoon; ja

3.1.4.3 tuolloin saamaanne/saamaasi tietoa ei käytetä luomaan mitä tahansa ohjelmistoa, joka on olennaisesti samanlainen kuin Sovellus

3.1.5 säilytätte/säilytät kaikki Sovelluksen kopiot turvassa ja ette/et ilmoita kenellekään toiselle mitään Sovelluksen tai Palvelujen käyttöön tarvittavaa salasanaa

3.1.6 sisällytätte/sisällytät tekijänoikeusilmoituksemme kaikkiin kokonaisiin ja osittaisiin mille tahansa tietovälineelle tekemiinne/tekemiisi Sovelluksen kopioihin

3.1.7 ette/et käytä Sovellusta millään sellaisella toimivalta-alueella, jolla sen käyttö on kielletty tai jolla sen käyttö edellyttää sellaista viranomaishyväksyntää, jota ei ole vielä myönnetty;

3.1.8 ette/et toimita tai muuten aseta Sovellusta missään muodossa kenenkään henkilön käyttöön, kokonaisuudessaan tai osittain (tämä koskee myös objektikoodia ja lähdekoodia) ilman meidän ennakkoon myöntämää kirjallista suostumusta; ja

3.1.9 noudatatte/noudatat kaikkia teknisen valvonnan lakeja ja vientilakeja ja -määräyksiä, joita sovelletaan Sovelluksessa tai Palveluissa käytettyyn tai niiden tukemaan teknologiaan (Teknologia),

(yhdessä kohtien 3.1.1 … 3.1.9 kanssa, näistä kohdista käytetään käsitettä Käyttöoikeuden rajoitukset).

 1. Käyttörajoitukset

Seuraavat käyttömuodot ovat kiellettyjä:

4.1.1 Sovellusta tai mitään Palveluista ei saa käyttää millään laittomalla tavalla, eikä mihinkään lainvastaiseen tarkoitukseen tai millään muulla tavalla, joka on ristiriidassa tämän EULAn kanssa, ja Sovellusta tai mitään Palveluista ei saa käyttää petostarkoituksessa tai pahaa tarkoittaen, esim. hakkeroimalla tai lisäämällä haittaohjelmia, mm. viruksia tai haitallista dataa Sovellukseen, mihin tahansa Palveluun tai mihin tahansa käyttöjärjestelmään

4.1.2 Meidän immateriaalioikeuksiamme tai minkä tahansa kolmannen osapuolen vastaavia immateriaalioikeuksia ei saa loukata Sovellusta tai mitä tahansa Palvelua käytettäessä, mm. mitä tahansa materiaalia lähettämällä (siltä osin kuin mainittu käyttö ei ole tämän EULAn kautta lisensioitua käyttöä)

4.1.3 Minkä tahansa herjaavan, loukkaavan tai muuten paheksuttavan materiaalin lähettäminen Sovellusta tai mitä tahansa Palvelun käytettäessä on kielletty

4.1.4 Sovellusta tai mitä tahansa Palvelua ei saa käyttää tavalla, joka voisi vahingoittaa, asettaa pois käytöstä, ylikuormittaa, haitata tai vaarantaa järjestelmiemme toimivuuden tai turvallisuuden tai häiritä muita käyttäjiä; ja

4.1.5 Mistään Palvelusta tai järjestelmästämme ei saa kerätä tai ottaa talteen tietoja tai dataa tai pyrkiä tulkitsemaan mitään palveliemme Palveluihin liittyviä lähteviä tai saapuvia lähetyksiä.

 1. Immateriaalioikeudet

5.1 Te/sinä myönnätte/myönnät, että kaikki Sovellukseen, Asiakirjoihin ja Teknologiaan liittyvät ja kuuluvat immateriaalioikeudet kuuluvat meille tai meidän lisenssinantajillemme, ja että mikä tahansa tässä EULAssa kuvailtu oikeus on teille/sinulle lisensioitu (ei myyty) ja että teillä/sinulla ei ole mitään oikeuksia Sovellukseen, Asiakirjoihin tai Teknologia kuin oikeus käyttää niitä tämän EULAn ehtojen mukaisesti.

5.2 Te/sinä myönnätte, että teillä/sinulla ei ole mitään oikeutta päästä käyttämään Sovellusta sen lähdekoodimuodossa.

5.3 Te/sinä myönnätte, että Sovellus sisältää patenttisuojattua teknologiaa (mukaan lukien, mutta siihen rajoittumatta, PCT/GB2012/050717 -patentin suojaamaa teknologiaa) ja että mikä tahansa teille/sinulle tässä yhteydessä myönnetty lisenssi on tiukasti rajoitettu tämän Sovelluksen ja Palvelun laajuuteen ja että se ei koske mitään muuta tuon patentoidun teknologian käyttöä.

 1. Rajoitettu takuu

6.1 Me annamme kestoltaan 12 kuukautta olevan takuun (Takuu):

6.1.1 että asianmukaisesti käytettynä ja Kelpuutetulla laitteella käytettynä Sovellus toimii merkittävissä määrin Asiakirjoissa kuvailtujen toimintojen mukaisesti; ja

6.1.2 että Asiakirjat kuvailevat Sovelluksen toimintaa oikealla tavalla kaikilta olennaisilta osiltaan sinä päivänä, jona Sovellus on ladattu tai suoratoistettu Laitteisiin tai jona te/sinä olette/olet onnistuneesti kirjautunut Sovellukseen sitä päivittämättä.

6.2 Mikäli te/sinä Takuun voimassaoloaikana ilmoitatte/ilmoitat meille kirjallisesti mistä tahansa sellaisesta Sovelluksen viasta, jonka seurauksena Sovellus ei pysty olennaisilta osin toimimaan kuten Asiakirjoissa on kuvailtu, olette/olet oikeutettu maksuttomaan Sovelluksen tulevaan versioon pohjautuvaan päivitykseen.

6.3 Takuu ei koske seuraavia tapauksia:

6.3.1 Jos Sovelluksen tai Palvelun vika on seurausta käyttäjän Sovellukseen tekemistä muutoksista;

6.3.2 Jos Sovelluksen vika on seurausta siitä, että te/sinä olette/olet käyttäneet/käyttänyt Sovellusta tämän EULAn ehtojen vastaisesti

6.3.3 Jos mitä tahansa Käyttöoikeuden rajoituksista tai Hyväksyttävistä käyttörajoituksista on loukattu.

6.3.4 Jos Sovellusta käytetään sen toimivalta-alueen ulkopuolella, jossa sillä on myönnetty viranomaishyväksyntä.

6.3.5 Jos me lopetamme liiketoimintamme ja emme enää tarjoa Sovellusta ja Palveluja.

 1. Vastuunrajoitus

7.1 Te/sinä myönnätte/myönnät, että Sovellusta ei ole kehitetty vastaamaan yksilöllisiä vaatimuksianne/vaatimuksiasi, ja että siksi teidän/sinun vastuullanne/vastuullasi on varmistaa, että Sovelluksen ominaisuudet ja toiminnot, siten kuin ne on Asiakirjoissa kuvailtu, vastaavat teidän/sinun vaatimuksianne/vaatimuksiasi.

7.2 Te/sinä myönnätte/myönnät ja olette/olet samaa mieltä, että meillä ei ole mitään korvausvastuuta teihin/sinuun nähden mistään muusta tappiosta, kuin tässä jäljempänä esitetyissä tilanteista syntyneistä tappioista.

7.3 Olemme korvausvastuullisia vain sellaisesta tappiosta tai vahingosta, joka on ennalta arvattava seuraus tämän EULAn loukkauksesta tai meidän huolimattomuudestamme siihen rajaan asti, joka on määritelty kohdassa 7.4.  Tappio tai vahinko on ennalta arvattava, jos se on ilmeinen seuraus meidän tahollamme tapahtuneesta loukkauksesta tai jos te/sinä ja me suunnittelimme tappiota tai vahinkoa EULAa teille/sinulle myöntäessämme.

7.4 Meidän suurin kokonaiskorvausvastuumme tähän EULAan perustuen (mukaan lukien teidän/sinun taholta tapahtuva minkä tahansa Palvelun käyttö) tai johonkin muuhun perustuen, rajoitetaan missä tahansa tilanteessa niiden meiltä ostamienne/ostamiesi tavaroiden tai palvelujen kokonaisarvoon. Tämä ei koske kohdassa 7.5 mainittuja tappiotapauksia.

7.5 Mikään tässä EULAssa ei rajoita tai sulje pois korvausvastuutamme seuraavissa tapauksissa:

7.5.1 Huolimattomuudestamme aiheutunut kuolema tai henkilövahinko

7.5.2 Petos tai harhauttaminen, ja

7.5.3 Mikä tahansa muu korvausvastuu, jota ei Norjan lain mukaan voida sulkea pois tai rajoittaa.

 1. EULAn päättyminen

8.1 Me voimme päättää tämän EULAn siten, että se päättyy välittömästi, lähettämällä teille/sinulle kirjallisella irtisanomisilmoituksen:

8.1.1 jos loukkaatte/loukkaat tätä EULAa olennaisesti tai alituiseen, ja ette/et korjaa loukkausta (jos se on korjattavissa) 14 päivän kuluessa loukkauksen korjaamista vaativan kirjallisen ilmoituksen saapumisesta; ja

8.1.2 jos loukkaatte/loukkaat mitä tahansa Käyttöoikeuden rajoitusta tai Käyttörajoitusta.

8.2 Päättymisen yhteydessä, olipa syy mikä tahansa:

8.2.1 kaikki teille/sinulle tämän EULAn myötä myönnetyt oikeudet lopetetaan

8.2.2 teidän/sinun on välittömästi lopetettava kaikki tämän EULAn valtuuttamat toiminnot, myös Sovelluksen ja minkä tahansa Palvelun käyttäminen, ja

8.2.3 teidän/sinun on välittömästi poistettava Sovellus kaikista Laitteista ja välittömästi tuhottava kaikki tällöin hallussanne/hallussasi tai hallinnassanne/hallinnassasi olevat Sovelluksen ja Asiakirjojen kopiot sekä todistettava meille, että olette/olet näin tehneet/tehnyt.

 1. Keskinäinen viestintämme

9.1 Mikäli haluatte/haluat ottaa yhteyttä meihin kirjallisesti tai mikäli jokin tämän EULAn ehto pakottaa teidät/sinut lähettämään meille kirjallisen ilmoituksen, se tulisia toimittaa meille sähköpostitse tai postimaksu/kuljetusmaksu maksettuna postiosoitteeseen Calpro AS, Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker, Norja tai sähköpostiosoitteeseen  Me vahvistamme lähetyksen vastaanoton ottamalla yhteyttä teihin/sinuun kirjallisesti, ja tavallisesti tämä tarkoittaa sähköpostitse.

9.2 Jos meidän on otettava yhteyttä teihin/sinuun tai toimittaa jokin ilmoitus kirjallisessa muodossa, teemme niin sähköpostitse tai postimaksu/kuljetusmaksu maksettuna ja osoitettuna meille toimittamaanne/toimittamaasi osoitteeseen.

 1. Vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuoliset tapahtumat

10.1 Emme ole korvausvastuullisia tai vastuullisia mistään toiminnallisesta kyvyttömyydestä tai viivytyksestä minkään meidän velvollisuuksiemme suorittamisen suhteen tämän EULAn puitteissa, mikäli se johtuu mistä tahansa kohtuullisena pidettävän vaikutusmahdollisuutemme ulkopuolisesta teosta tai tapahtumasta, mukaan lukien julkisten tai yksityisten televerkkojen toimimattomuus (Vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolinen tapahtuma).

10.2 Jos sellainen vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolinen tapahtuma toteutuu, joka vaikuttaa velvollisuuksiemme suorittamiseen tämän EULAn puitteissa:

10.2.1 velvollisuutemme tämän EULAn puitteissa keskeytetään ja aikaa velvollisuuksiemme suorittamiseksi jatketaan vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolisen tapahtuman keston verran; ja

10.2.2 me kohdistamme kohtuulliset pyrkimyksemme löytääksemme sellaisen ratkaisun, jonka ansiosta tämän EULAn meille asettamat velvollisuudet voidaan suorittaa vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolisesta tapahtumasta huolimatta.

 1. Muut tärkeät käsitteet

11.1 Me saatamme siirtää tämän EULAn meille asettamia oikeuksiamme ja velvollisuuksiamme jollekin toiselle organisaatiolle, mutta tämä ei tule vaikuttamaan teidän/sinun oikeuksiinne/oikeuksiisi tai velvollisuuksiimme/velvollisuuksiisi tämän EULAn puitteissa.

11.2 Te/sinä voitte/voit siirtää tämän EULAn teille/sinulle asettamia oikeuksia ja velvollisuuksia toiselle henkilölle vain siinä tapauksessa, että me kirjallisesti hyväksymme niiden siirtämisen.

11.3 Mikäli me jätämme vaatimatta, että te/sinä suorittaisitte/suoritat minkä tahansa tämän EULAn asettaman velvollisuuden tai mikäli me jätämme toimeenpanematta teihin/sinuun kohdistuvia oikeuksiamme tai jos viivyttelemme niiden toimeenpanemisessa, tämä ei tarkoita, että olisimme luopuneet teihin/sinuun kohdistuvista oikeuksistamme eikä tämä tarkoita, etteikö teidän/sinun täytyisi täyttää noita velvollisuuksia. Mikäli luovumme jostain teidän/sinun suorittaman rikkomuksen moittimisesta, teemme niin ainoastaan kirjallisesti, ja se ei tarkoita, että me automaattisesti luovumme mistä tahansa myöhemmästä teidän/sinun suorittaman rikkomuksen moittimisesta.

11.4 Kukin tämän EULAn ehto toimii erikseen. Mikäli jokin tuomioistuin tai toimivaltainen viranomainen päättää, että mikä tahansa niistä on laiton tai täytäntöönpanokelvoton, jäljellä olevat ehdot jäävät täysimääräisesti voimaan.

11.5 On huomioitava, että tämä EULA, sen aihepiiri ja sen muodostuminen ovat asioita, joihin sovelletaan Norjan lakia. Te/sinä ja me molemmat olemme yhtä mieltä siitä, että Norjan tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta.

12. Yksityisyyskäytäntö

Teidän/sinun on tutustuttava Yksityisyyskäytäntöön ja hyväksyttävä se ennen kuin lataatte/lataat ja ryhdytte/ryhdyt käyttämään Sovellusta ja Palveluja. Yksityisyyskäytäntö on myös saatavilla sivustollamme. On huomioitava, että me saatamme tarkentaa Yksityisyyskäytäntöämme milloin tahansa niiden muutosten seurauksena, mitä tapahtuu lainsäädännössä, määräyksissä, tuotteissamme ja palveluissamme ja sopimusjärjestelyissämme kumppaniemme kanssa tapahtuu ja mitä muut kohtuullisena pidettävät perustelut edellyttävät. Me ilmoitamme teille/sinulle, jos Yksityisyyskäytännössä tapahtuu muutoksia.