הסכם רישוי למשתמש קצה (EULA)

eula_v3 August 2017

עליך להדפיס עותק זה של EULA לעיון עתידי.

מוסכם כדלקמן:

הסכם זה

נחתם ביום שהתקבל על ידי משתמש הקצה (להלן, “משתמש הקצה“).  נבקשך לקרוא אותו בעיון רב לפני הורדת היישומון. הסכם זה לרישוי משתמש סופי (להלן, “הסכם EULA“) הוא הסכם משפטי בינך (להלן, “משתמש הקצה” או “אתה” – השימוש בלשון זכר נעשה בהתאם לכללי השימוש בעברית בלשון סתמית ובכל מקום שיש שימוש בלשון זכר, הכוונה ללשון נקבה ולהיפך, אלא במקומות בהם ההקשר מכתיב אחרת) לבין חברת CALPRO AS שמשרדיה נמצאים ב- Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker, Norway (להלן, “המרשה” או “אנו“) עבור:

תוכנת יישומון ניידת Calprosmart™, שירותי האינטרנט הקשורים של Calprosmart™ (calprosmart.com), הנתונים המסופקים על התוכנה, המדיה הקשורה (להלן, “היישומון“) ומדריכי השימוש/ התיעוד האלקטרוני (להלן, “התיעוד“).

אנו מעניקים לך במהלך תקופת הסכם זה רישיון שאינו בלעדי ולא ניתן להעברה לגשת ולהשתמש ביישומון ובתיעוד, בהתאם לתנאים ולהתניות של הסכם זה בלבד ובייחוד בהתאם לסעיפים 2 ו-3 להלן. בנוסף, אתה מכיר בכך שהשימוש ביישומון ובתיעוד עשוי להיות כפוף לכל מגבלה על גישה ושימוש מסוימת אחרת שעשויה להיקבע על ידי כל ספק חנות יישומים או מפעיל (להלן “חנות היישומים“), ממנו הורדת את היישומון (להלן, “כללי חנות היישומים“).

אתה מכיר בכך שהיישום והתיעוד מוגנים על ידי זכויות יוצרים ו/או מכילים סודות מסחריים בעלי ערך של המרשה ושכל הזכויות בתוכנה זו ו/או בתיעוד ייוותרו בידי המרשה.

דרישות מערכת הפעלה

יישומון זה מצריך מכשיר נייד עם מצלמה בת לפחות 5 מגה פיקסל עם פלאש מסוג LED ומעבד במהירות שעון של 1GHz ומעלה, גישה לאינטרנט ומערכת הפעלה מסוג iOS או אנדרואיד. בגרסאות עתידיות של התכונה, הדרישות עשויות להשתנות גם כן.

מכשירים מאומתים

יישומון זה נבדק באופן רשמי ואומת לשימוש על מרבית המכשירים שמריצים אנדרואיד מגרסה 4.1 ומעלה ו-iOS מגרסה 7 ומעלה (להלן”מכשירים מאומתים”).

הודעה חשובה:

 • על ידי שימוש ביישומון או באתר האינטרנט או על ידי הקלקה על הכפתור “Accept” (מאשר) למטה, אתה מביע את הסכמתך לתנאי הרישיון.
 • אם אינך מסכים לתנאי רישיון זה, לא נעניק לך רישיון ליישומון ולתיעוד הנ”ל ועליך לחדול להשתמש באלה לאלתר ולהסיר את התקנת התוכנה.
 • כצרכן, יש לך זכות לתקופת ביטוח בת 14 ימים במהלכה תוכל לבטל את הפעולה שלהם ללא חיוב וללא מתן סיבה כל עוד לא הורדת את היישומון ואת התיעוד.
 • אולם, זכותך לבטל את העסקה תפקע ברגע שתתחיל את ההורדה או שתזרים את היישומון או את התיעוד.
 • דבר זה לא ישפיע אם זכויותיך כצרכן הקשורות ליישומון או לתיעוד אם אלה פגומים.

 

 1. הכרות

1.1 תנאי הסכם EULA זה חלים על היישומון או על שירותים כלשהם הזמינים באמצעות היישומון (להלן, “השירותים“), כולל כל עדכון או השלמה של היישומון או של כל שירות, אלא אם אלא מסופקים עם תנאים נפרדים ובמקרה זה, התנאים המצורפים יחולו. אם תוכנת קוד פתוח כלשהי נכללת ביישומון או בשירות כלשהו, תנאי הרישיון של הקוד הפתוח עשויים לגבור על כמה מתנאי הסכם EULA זה.

1.2 אנו עשויים לשנות תנאים אלה בכל עת על ידי שינוי תאריך הגרסה שבראש הסכם ה-EULA. היה ונערוך שינויים מהותיים כלשהם, נודיעך על ידי משלוח מסרון או הודעת דוא”ל עם פרטי השינוי או שנודיעך אודות השינוי בכניסה הבאה שלך ליישומון.  התנאים החדשים יוצגו על המסך ויתכן שתידרש לקרוא אותו ולקבלם על מנת להמשיך להתשמש בשירותים.

1.3 מעת לעת, יתכן שעדכונים ליישומון ישוחררו באמצעות חנות היישומים. בכפוף לעדכון, יתכן שלא יתאפשר בידך להשתמש בשירותים עד שתוריד או תזרים את הגרסה האחרונה של היישומון ושתקבל את כל התנאים החדשים.

1.4 הנחת היסוד תהיה שברשותך או שהשגת את רשותו של הבעלים של הטלפון הסלולארי או של המכשיר הנישא שבשליטתך (להלן, “המכשיר“) להוריד או להזרים העתק של היישומון למכשירים. אתה מכיר בכך שאתה או הבעלים עשויים להיות מחויבים בתשלום על ידי ספקי שירותים עבור גישה מהמכשירים לאינטרנט. אתה מקבל עליך אחריות בהתאם לתנאי הסכם EULA זה לשימוש ביישומון או בשירות כלשהו או בקשר לכל מכשיר, בין אם זה בבעלותך או בין אם לאו.

1.5 על ידי קבלתו של הסכם EULA זה אתה מסכים שהנתונים שנאספו עשויים להיות מעובדים בהתאם לחוקי הגנת המידע שבתוקף.

1.6 תנאי מדיניות הפרטיות שלנו (להלן, “מדיניות הפרטיות“) ישולבו מעת לעת בהסכם EULA זה על ידי ייחוס ולאחר שתקבלם בצורה ראויה, יחולו לשימוש ביישומון ובשירותים.

1.7 על ידי שימוש ביישומון ובשירותים כלשהם, אתה נותן את הסכמתך לאיסוף נתונים טכניים ולשימוש בהם בנוגע למכשירים ולתוכנה, לחומרה ולאביזרים ההיקפיים הקשורים להם עבור שירותים המבוססים אינטרנט או אלחוטיים על מנת לשפר את מוצרינו ועל מנת שיהיה זה אפשרי לספק לך שירות כלשהו מהשירותים.

1.8 כל מדידה שתיעשה על ידי היישומון או שתוצג על ידו מיועדת לשמש כעזר לזיהוי ולהערכה בלבד. על כל ניתוח או החלטה טיפולית להיות אך ורק באחריותו של הרופא המטפל. כל החלטה מעין זה צריכה לשלב את כל המידע הזמין ממגוון מקורות, כולל בדיקות קליניות, במהלך גיבוש דעה. על משתמש הקצה להיוועץ עם רופא לפני שינוי תרופה על בסיס התוצאות של הבדיקה העצמית של CalproSmart™, אלא אם הדבר הוסכם מראש עם הרופא המטפל.

1.9 היישומון מאושר לשימוש בתחום הכלכלי של אירופה, בהתאם לדירקטיבה לציוד רפואי לדיאגנוסטיה 98/79/EC. אישור מס’ 0088/4008963/00183.

1.10 שירותים מסוימים יעשו שימוש במתקנים אחרים במכשיר שלך כגון לוח שנה, טלפון וחיבור האינטרנט שבמכשיר שלך. באפשרותך להפסיק את פעולתו של פעולה זו בכל עת באמצעות ההגדרות שבמכשיר. אם תסיג את כל ההסכמות מסוג זה או את חלקן, היישומון עלול שלא לתפקד כמתוכנן.

1.11 היישומון או שירות כלשהו עשויים להכיל קישורים לאתרי אינטרנט עצמאיים של גורמי צד שלישי (להלן, “אתרי צד שלישי“). אתרי צד שלישי אינם נמצאים תחת שליטתה של חברת Calpro ואיננו אחראים עליהם ולא נישא באחריות לתוכן שלהם או למדיניות הפרטיות שלהם (אם יש להם כאלה). יהיה עליך להפעיל את שיקול דעתך העצמאי בנוגע לאינטראקציה שלך עם אתר צד שלישי כלשהו, כולל בנוגע לרכישות של מוצרים או שירותים שלהם שזמינים דרכם או שימוש בהם. מדיניות הפרטיות שלנו אינה מכסה אתרי צד שלישי.

 1. הענקת הרישיון והיקפו

2.1 בהתחשב בכך שאתה מסכים לציית לתנאי הסכם EULA זה, אנו מעניקים לך רישיון, שלא ניתן להעברה ושאינו בלעדי, להוריד את היישומון למכשירים ולהשתמש בו, בכפוף לתנאים והתניות אלה המפורטים בהסכם ה-EULA.

2.2 אתה רשאי:

2.2.1 להוריד או להזרים עותק של היישומון למכשיר נייד ונישא ולצפות ביישומון, להשתמש בו ולהציגו במכשיר לשימושך האישי בלבד; וכן

2.2.2 להשתמש בתיעוד לשימושך האישי בלבד.

 1. הגבלות על הרישיון

אלא אם נאמר אחרת בהסכם EULA זה או אם הדבר מותר על פי חוק מקומי כלשהו, אתה מסכים:

3.1.1 שלא להעתיק את היישומון או את התיעוד אלא במקום בו העתקה מעין זה משנית לשימוש הרגיל ביישומון או כאשר הדבר נחוץ לשם גיבוי או לשם אבטחת התפעול;

3.1.2 שלא להשכיר, להחכיר, לתת ברישוי-משנה, להשאיל, לתרגם, למזג, להתאים, לגוון או לשנות את היישומון או את התיעוד;

3.1.3 שלא להכניס שינויים או תיקונים ביישומון, כולו או בחלקו, או להתיר לשלב את היישומון או חלק שלו בכל תוכנית אחרת או לאפשר לו להיות משולב בכל תוכנית אחרת.

3.1.4 שלא לפרק, לשחזר, לבצע הנדוס חוזר או ליצור עבודות נגזרות על בסיס כל היישומון או על בסיס חלקו או לנסות לבצע דבר מהנ”ל כל עוד (מתוקף סעיף 39h של חוק זכויות היוצרים הנורבגי 1961 וסעיף 296A של חוק זכויות היוצרים, העיצובים והפטנטים הבריטי משנת 1988 או כל חקיקה או תקנה מקבילה אחרת שחלה בתחום השיפוט הרלוונטי) לא ניתן לאסור פעולות אלה בשל היותן חיוניות לשם השגת תפעוליות-בינית של היישומון עם תוכנה אחרת ובהינתן של המידע שהושג על ידך במהלך פעילויות מעין אלה:

3.1.4.1 משמש רק לשם השגת תפעוליות-בינית של היישומון עם תוכנה אחרת;

3.1.4.2 אינו נחשף שלא לצורך או משודר לצד שלישי כלשהו ללא הסכמתנו הכתובה והמפורשת; וכן

3.1.4.3 אינו משמש ליצירת כל תוכנה שדומה במהותה ליישומון;

3.1.5 לשמור את כל עותקי היישומון במצב בטוח ולא לחשוף בפני כל אדם אחר כל סיסמה שבשימוש עם היישומון או שירות;

3.1.6 לכלול את הודעת זכויות היוצרים שלנו בכל העותקים המלאים והחלקיים שתעשה מהיישומון בכל מדיה שהיא;

3.1.7 לא להשתמש ביישומון בכל תחום שיפוט בו הדבר עלול להיות אסור או שמצריך אישור של הרגולטור, שטרם הוענק;

3.1.8 שלא לספק את היישומון או להפכו לזמין בדרך אחרת, כולו או חלקו (כולל קוד עצמים וקוד מקור) בכל צורה לכל אדם ללא קבלת הסכם מוקדם וכתוב מאיתנו; וכן

3.1.9 לפעול בהתאם לכל הבקרות הטכנולוגיות או החוקים והתקנות שבקשר עם יצוא שתקפים לטכנולוגיה שבשימוש או שנתמכת על ידי היישומון או על ידי שירות כלשהו (להלן, “טכנולוגיה“).

(ביחד עם 3.1.1 עד 3.1.9 יכונו “הגבלות הרישיון“).

 1. מגבלות שימוש

עליך:

4.1.1 לא להשתמש ביישומון או בכל שירות אחר בכל דרך שאינה עולה בקנה אחד עם החוק, לכל מטרה שאינה עולה בקנה אחד עם החוק או ברך שאינה תואמת את הסכם EULA זה, או לפעול בדרך רמייה או זדון למשל על ידי פריצה או הכנסה של קוד זדוני, כולל וירוסים או נתונים מזיקים לתוך היישומון, שירות כלשהו או כל מערכת הפעלה;

4.1.2 לא לפגוע בזכויות הקניין הרוחני שלנו או של כל גורם צד שלישי ביחס לשימוש שלך ביישומון או בשירות כלשהו, כולל הגשה של חומר כלשהו (כל עוד שימוש זה אינו מורשה על ידי הסכם EULA זה);

4.1.3 לא לשדר כל חומר משמיץ, פוגעני או דוחה בדרך אחרת ביחס לשימוש שלך ביישומון או בשירות אחר;

4.1.4 לא להשתמש ביישומון או בשירות כלשהו בדרך שעלולה להזיק, להגביל, להעמיס יתר על המידה, לפגום או לפגוע במערכות שלנו או בבטיחותנו  או להפריע למשתמשים אחרים; וכן

4.1.5 לא לאסוף או לקצור כל מידע או נתונים מכל שירות או ממערכותינו או לנסות לפענח כל שידור אל או משרתים הרצים בשירות כלשהו.

 1. זכויות קניין רוחני

5.1 אתה מכיר בכך שכל הזכויות בקניין הרוחני ביישומון וליישומון, בתיעוד ולתיעוד ובטכנולוגיה ולטכנולוגיה שייכות למרשים, שכל זכות המתוארת בהסכם EULA זה מורשית (ולא נמכרת) לך ושאין לך כל זכויות ביישומון, בתיעוד ובטכנולוגיה או ליישומון לתיעוד ולטכנולוגיה פרט לזכות לעשות בהם שימוש בהתאם לתנאי הסכם EULA זה.

5.2 אתה מכיר שאין לך כל זכות גישה ליישומון בתצורת קוד מקור.

5.3 אתה מכיר בכך שהיישום מכיל טכנולוגיה מוגנת פטנט (כולל אך ללא הגבלה ל- PCT/GB2012/050717) ושכל רישיון שמוענק לך בזה מוגבל בצורה מוחלטת להיקף יישומון ושירות זה ואינו מוחל על כל שימוש אחר של טכנולוגיה מוגנת פטנט זו.

 1. אחריות מוגבלת

6.1 אנו אחראים במשך 12 חודשים (להלן, “האחריות”) ש:

6.1.1 כאשר יעשה בו שימוש כראוי ועל גבי מכשיר מאומת עבורו תוכנן, יפעל היישומון באופן מהותי בהתאם לתפקודים המתוארים בתיעוד; וכן

6.1.2 שהתיעוד מתאר בצורה נכונה את פעולת היישומון בכל ההיבטים המהותיים בתאריך בו היישומון הורד או הוזרם למכשירים או שבאמצעותו בצלחת להתחבר ליישומון בלי לשדרג את היישומון.

6.2 או במסגרת האחריות תודיע לנו בכתב על פגם כלשהו ביישומון שבעקבותיו היישומון יחדל לתפקד בהתאם לתיעוד, תהיה זכאי לשדרוג ללא תשלום בכל שחרור שדרוג עתידי של היישומון.

6.3 האחריות איננה כוללת:

6.3.1 אם הפגם או הליקוי ביישומון או בשירות כלשהו נובעים משינוי שהכנסת ביישומון;

6.3.2 אם הפגם או הליקוי ביישומון או בשירות כלשהו נובעים משימוש ביישומון תוך הפרה של הסכם EULA זה; וכן

6.3.3 אם אתה מפר מגבלת רישיון כלשהי או את מגבלות השימוש המקובלות.

6.3.4 אם היישומון משמש מחוץ לתחום השיפוט בו יש לו אישור של רגולטור.

6.3.5 אם הפסקנו את פעילותנו וחדלנו להציע את היישומון ואת השירותים.

 1. הגבלת אחריות

7.1 אתה מכיר בכך שהיישומון לא פותח כדי לעמוד בדרישותיך הפרטניות ולפיכך זו אחריותך לוודא שהיכולות והפעולות של היישומון, כמתואר בתיעוד, עומדות בדרישות שלך.

7.2 אתה מכיר בכך ומסכים שאיננו נושאים באחריות כלשהי כלפיך עבור הפסד כלשהו, פרט במקרים המפורטים להלן.

7.3 נישא באחריות רק עבור הפסד או נזק שייגרמו לך שיהיו תוצאה נראית לעין של הפרה של הסכם EULA זה על ידנו או בשל רשלנותנו עד למגבלה המוגדרת בסעיף 7.4. הפסד או נזק ייראו לעין או יהיו תוצאה ברורה של הפרה מצידנו או אם הועלו על דעתך ועל דעתנו בזמן שהענקנו לך את הסכם ה-EULA.

7.4 האחריות המצרפית המרבית שלנו בהתאם להסכם EULA זה או בקשר לו (כולל שימוש שלך בשירותים כלשהם) או בנסיבות אחרות כלשהן, תוגבל לערך הכולל של הטובין או השירותים שרכשת מאיתנו. דבר זה אינו חל על סוגי הפסד שמוגדרים בסעיף 7.5.

7.5 דבר בהסכם EULA זה לא יגביל או יחריג את אחריותנו ל:

7.5.1 מוות או פציעה הנובעים מרשלנותנו;

7.5.2 הונאה או מצג שווא כוזב; וכן

7.5.3 כל אחריות אחרת שלא ניתן להחריג או להגביל במסגרת החוק הנורבגי.

 1. סיום

8.1 אנו רשאים להביא הסכם EULA זה לידי סיום לאלתא על ידי העברת הודעה כתובה לך:

8.1.1 אם תבצע הפרה מהותית או מתמשכת של הסכם EULA זה שלא תפעל לתיקונה (אם הדבר אפשרי) במהלך 14 ימים לאחר מסירת הודעה כתובה שדורשת ממך לעשות כן; וכן

8.1.2  אם אתה מפר מגבלת רישיון כלשהי או את מגבלות השימוש.

8.2 עם סיום ההסכם על ידנו מכל סיבה שהיא:

8.2.1 כל הזכויות שהוענקו לך בהתאם להסכם EULA זה יחדלו להיות בתוקף;

8.2.2 עליך לחדול לאלתר מכל פעילות המורשית לפי הסכם EULA זה, כולל שימוש שלך ביישומון ובשירות כלשהו; וכן

8.2.3 עליך למחוק או להסיר לאלתר את היישומון מכל המכשירים ולהשמיד לאלתר את כל העותקים של יישומון זה ושל התיעוד שנמצאים ברשותך, במשמורת שלך או בשליטתך במועד זה ולאשר בפנינו שכך ביצעת.

 1. תקשורת בינך לבינינו

9.1 אם ברצונך ליצור איתנו קשר בכתב או אם תנאי כלשהו של הסכם EULA זה מצריך ממך להעביר לנו הודעה בכתב, באפשרותך לשלוח זאת אלינו באמצעות דוא”ל או על ידי משלוח דואר משולם לחברת Calpro AS בכתובת Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker, Norway  או בכתובת האינטרנט . אנו נאשר קבלה של הודעה זו על ידי יצירת קשר איתך בכתב ובדרך כך באמצעות הודעת דוא”ל.

9.2 אם עלינו ליצור קשר איתך או להעביר לך הוסעה בכתב, נעשה זאת באמצעות דוא”ל או על ידי משלוח דואר משולם מראש לכל כתובת שתספק לנו.

 1. אירועים מחוץ לשליטתנו

10.1 לא נישא באחריות בגין כל אי ביצוע או כל עיכוב בביצוע של התחייבות כלשהי שלהו בהתאם להסכם EULA זה אם אי הביצוע או העיכוב נגרמו על ידי מעשה או אירוע שמחוץ לשליטתנו הסבירה, כולל כשל של רשתות תקשורת נתונים ציבוריות או פרטיות (להלן, “אירוע מחוץ לשליטתנו“).

10.2 אם אירוע מחוץ לשליטתנו מתרחש ומשפיע על ביצוע התחייבותינו בהתאם להסכם EULA זה:

10.2.1 התחייבויותינו בהתאם להסכם EULA זה יושעו והזמן הנדרש לביצוע התחייבויותינו יוארך במשך הזמן של התרחשות האירוע שמחוץ לשליטתנו; וכן

10.2.2 נשתמש במאמצים סבירים למצוא פתרון לביצוע התחייבויותינו בהתאם להסכם EULA זה על אף האירוע שמחוץ לשליטתנו.

 1. תנאי חשובים אחרים

11.1 אנו עשויים להעביר את זכויותינו והתחייבויותינו בהתאם להסכם EULA זה לארגון אחר, אולם הדבר לא ישפיע על זכויותיך או על התחייבויותינו בהתאם להסכם EULA זה.

11.2 באפשרותך להעביר את זכויותיך והתחייבויותיך בהתאם להסכם EULA זה לאדם אחר, לאחר קבלת הסכמה בכתב מאיתנו.

11.3 אם לא יעלה בידנו לעמוד על כך שתעמוד בכל התחייבויותיך בהתאם להסכם EULA זה, או אם לא נאכוף את זכויותינו כנגדך או אם נתמהמה לעשות כן, משמעות הדבר אינה ויתור של זכויותינו כנגדך ושלא חלה עליך החובה לעמוד בהתחייבויות אלה. היה וויתרנו על הימנעות מצידך, הדבר יעשה אך ורק בכתב ומשמעות הדבר לא תהיה שנוותר באופן אוטומטי על הימנעות שלך במועד מאוחר יותר.

11.4 כל תנאי מתנאי הסכם EULA זה ייחל בנפרד מתנאים אחרים בהסכם. אם בית משפט או רשות מוסמכת כלשהו יגיע להחלטה שתנאי כלשהו מתנאי הסכם אינו חוקי או שלא ניתן לאכיפה, יתרת התנאים יישארו בתוקף ובתחולה מלאים.

11.5 נבקשך לשים לבך שהסכם EULA זה, נושאו והנוסח שלו מנוהלים על ידי החוק הנורבגי. אתה ואנחנו כאחד מסכימים שלבתי המשפט של נורבגיה תהיה סמכות שיפוט בלעדית.

12. מדיניות פרטיות

לפני שתתחיל להוריד את היישומון ואת השירותים ולהשתמש בהם, עליך לקרוא ולקבל את מדיניות הפרטיות. מדיניות הפרטיות זמינה גם באתר האינטרנט שלנו. נבקשך לשים לב שאנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות בכל רגע נתון על סמך שינויים לחוקים, לתקנות, למוצרינו ולשירותנו, להסדרים החוזיים שלנו עם שותפים ומסיבה סבירה אחרת. נוגיע לך בעת שינוי של מדיניות הפרטיות.