Licentie-overeenkomst Dutch

eula_v2 aug 2016

 

DEZE OVEREENKOMST

wordt gemaakt op de dag dat het door de eindgebruiker wordt geaccepteerd. LEES DIT AANDACHTIG VOORDAT U DE APP VIA DEZE WEBSITE DOWNLOAD. Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) Is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u (Eindgebruiker of u) en CALPRO AS aan de Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker in Noorwegen (Licentieverstrekker, ons of wij) voor:

 • Calprosmart ™ mobiele applicatie software, de assosciated Calprosmart ™ web-services (calprosmart.com), de met software verstrekte gegevens, en de bijbehorende media (App); en
 • elektronische documenten (Documenten).

We verlenen u een licentie voor het gebruik van de App en documenten op basis van deze EULA en met inachtneming van de regels of beleid toegepast door een appstore of operator van wiens site (App winkel) de eindgebruiker de App heeft gedownload (appstore Regels). We verkopen de App of documenten niet aan u. Wij blijven ten alle tijde de eigenaren van de App en documenten.

Vereisten besturingssysteem

Deze App vereist een mobiel apparaat met minimaal een 5 Megapixel camera met LED-flitser, autofocus en 1GHz+ processor, toegang tot internet en een iOS of Android-besturingssysteem]. Systeemvereisten kunnen veranderen door toekomstige software releases.

Geschikte Apparaten

Diese App wurde formell getestet und validiert für den Einsatz auf Geräten mit Android 4.1 und iOS7 und nachfolgenden Versionen.

Belangrijke mededeling:

 • Door het gebruik van de app of website of door te klikken op de knop “Accepteren” hieronder gaat u akkoord met de voorwaarden van de licentie die u zal binden. De voorwaarden van de vergunning zijn inclusief en in het bijzonder de privacy policy gedefinieerd in conditie 1.6 en beperkingen van aansprakelijkheid in conditie 7.
 • Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze licentie, zullen we u geen licentie voor de App en documenten verlenen en moet u onmiddellijk stoppen en de installatie van de software.
 • Als consument heeft u het recht om u kosteloos terug te trekken uit uw transactie zonder enige reden voordat u de App en documenten download.
 • Maar, u zult het recht om de transactie te annuleren verliezen als u eenmaal begint met het downloaden of streamen van de App of documenten.
 • Dit heeft geen invloed op uw rechten als consument bij een app of documenten die defect zijn.

U dient een versie van deze EULA af te drukken voor toekomstig gebruik.

 

HET VOLGENDE WORDT OVEREENGEKOMEN:

 

 1. Bevestiging

1.1 De voorwaarden van deze EULA zijn van toepassing op de App of andere diensten die toegankelijk zijn via de App (Diensten), met inbegrip van alle updates of aanvullingen op de App of een dienst, tenzij zij afzonderlijke voorwaarden hebben, in dat geval zijn deze voorwaarden van toepassing. Als er open-source software is opgenomen in de App of dienst, kunnen de voorwaarden van een open-source licentie een aantal van de voorwaarden van deze EULA overschrijven.

1.2 Wij zijn gerechtigd deze voorwaarde te veranderen indien we een nieuwe versie en datum geven aan de bovenkant van deze EULA. Als wij wezenlijke veranderingen doorvoeren, zullen wij u op de hoogte stellen met een Sms-bericht of e-mail met de details van de wijzigingen. Ook is het mogelijk dat uw via de App op de hoogte stellen. De nieuwe voorwaarden kunnen op het scherm worden weergegeven en het kan nodig zijn dat u ze leest en accepteert om van de Diensten gebruik te blijven maken.

1.3 Van tijd tot tijd kunnen updates van de app worden uitgevaardigd door de Appstore. Afhankelijk van de update, kunt u niet in staat zijn om de diensten te gebruiken totdat u de nieuwste versie van de App hebt gedownload of gestreamed en eventuele nieuwe voorwaarden hebt aanvaard.

1.4 U wordt geacht toestemming te hebben verkregen van de eigenaren van de mobiele telefoon of handheld apparaten die door u gebruikt worden maar geen eigendom zijn en staan beschreven in 2.2.1 (Apparaten) en u wordt geacht een kopie van App op de apparaten te downloaden of streamen. Aan U en hen kunnen kosten in rekening worden gebracht door uw en hun service providers voor de toegang tot internet op de apparaten. U aanvaardt de verantwoordelijkheid in overeenstemming met de voorwaarden van deze EULA voor het gebruik van de App of Service op of met betrekking tot ieder apparaat dat al dan niet uw eigendom is.

1.5 Door het accepteren van deze Overeenkomst gaat u ermee akkoord dat de gegevens die zijn verzameld kunnen worden gebruikt in overeenstemming met de betreffende wetgeving inzake gegevensbescherming.

1.6 De van tijd tot tijd veranderde voorwaarden van ons privacybeleid (Privacybeleid) worden opgenomen in deze EULA en zijn van toepassing op de Services. Daarnaast gaat u met het gebruik van de App of Dienst ermee akkoord dat de internet-transmissies nooit volledig privé of veilig zijn. U begrijpt dat alle berichten of informatie die u stuurt via de App of een Dienst kan worden gelezen of onderschept door anderen, ook al is er een speciaal bericht dat een bepaalde transmissie is gecodeerd.

1.7 Door het gebruik van de app of een van de Diensten, geeft u ons (of onze technologie partners) toestemming voor verzameling en het gebruik van technische informatie over de apparaten en de bijbehorende software, hardware en randapparatuur voor de diensten die internet-gebaseerd of draadloos zijn om onze producten te verbeteren en nieuwe Services aan u te leveren.

1.8 Alle metingen die zijn gemaakt met, of worden weergegeven door de App zijn enkel bedoeld als hulpmiddel bij opsporing en beoordeling. Elk diagnose of behandelbesluit valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker, die ook professioneel advies kan inwinnen. Deze beschikkingen moeten alle beschikbare informatie uit verschillende bronnen integreren, waaronder klinische onderzoeken bij het vormen van een oordeel.

1.9 De App heeft geen goedkeuring voor gebruik buiten de volgende rechtsgebieden: de Europese Economische Ruimte

1.10 Bepaalde Services zullen gebruik maken van andere voorzieningen op uw apparaat, zoals de kalender, telefoon en internetverbinding. U kunt deze functionaliteit op elk gewenst moment uitzetten door de instellingen van het apparaat te veranderen. Als u een dergelijke erkenning intrekt, zullen sommige of alle functies mogelijk niet functioneren zoals is bedoeld.

1.11 De App of Dienst kan links naar andere onafhankelijke websites van derden bevatten (Sites van Derden). Sites van Derden staan niet onder onze controle en wij zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud of hun privacybeleid (indien aanwezig). U moet uw eigen onafhankelijke oordeel vellen over uw interactie met websites van derden, met inbegrip van de aankoop en het gebruik van producten of services via hen. Ons Privacybeleid dekt niet zulke sites van derden.

1.12 Ieder woord dat volgt op de termen inclusief, bevat, in bijzonder of bijvoorbeeld of een soortgelijk woord moet worden opgevat als illustratief en zal de algemeenheid van de bijbehorende woorden niet beperken.

 1. Vergoeding en reikwijdte van de licentie

2.1 Met uw akkoord om u te houden aan de voorwaarden van deze EULA, verlenen wij u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om de app te gebruiken op de apparaten, onderworpen aan deze voorwaarden, het privacybeleid en de Appstore regels, opgenomen in deze Overeenkomst door verwijzing. Wij behouden ons alle andere rechten.

2.2 U mag:

2.2.1 een kopie van de App downloaden of streamen op elke handheld mobiel apparaat dat u bezit of de App checken, bekijken, gebruiken en weergeven op Apparaten enkel voor uw persoonlijke doeleinden; en

2.2.2 gebruik maken van de Documenten uitsluitend voor uw persoonlijke doeleinden.

 1. Licentie beperkingen

Behalve zoals uitdrukkelijk in deze EULA aangegeven of toegestaan ​​volgens de lokale wetgeving, gaat u ermee akkoord dat:

3.1.1 u de App of Documenten kopieert, behalve wanneer deze kopie plaatsvindt in verband met het normale gebruik van de App, of indien een kopie noodzakelijk is vanwege back-ups of de operationele veiligheid;

3.1.2 u de App of Documenten niet verhuurd, leaset, een sub-licentie maakt, uitleent, vertaalt, samenvoegt, aanpast, varieert of wijzigt;

3.1.3 u geen wijzigingen aanbrengt in het geheel of een deel van de App, of toestaat ​​dat de App of een deel ervan wordt gecombineerd met, of wordt ingebouwd in andere programma’s;

3.1.4 u de App niet zult demonteren, decompileren, reverse engineering toepast of afgeleide werken maakt op basis van het geheel of een deel van de App of een poging doet om iets dergelijks te doen, behalve in de mate dat (op grond van artikel 39h van de Noorse Auteurswet 1961 en artikel 296A van de Copyright, Designs and Patents Act 1988 (UK) of een gelijkwaardige wet- en regelgeving die van toepassing zijn in een relevante jurisdictie) dergelijke acties kan niet worden verboden, omdat ze essentieel zijn voor het doel van het bereiken van interoperabiliteit van de App met een ander softwareprogramma, en op voorwaarde dat de door u verkregen informatie tijdens deze activiteiten:

3.1.4.1 alleen wordt gebruikt met het doel om interoperabiliteit van de App met een ander programma te bereiken;

3.1.4.2 niet onnodig wordt bekendgemaakt of meegedeeld aan derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; en

3.1.4.3 niet wordt gebruikt om software te maken die nagenoeg gelijk is aan de app;

3.1.5. alle exemplaren van de App veilig houden en niet om een ​​wachtwoord voor de App of diensten aan een andere persoon bekend te maken;

3.1.6 onze copyright melding bevat op alle volledige en gedeeltelijke kopieën die u maakt van de App op elk medium;

3.1.7 de App niet wordt gebruikt in enige jurisdictie waar het verboden zou zijn of goedkeuring vereist die nog niet is verleend;

3.1.8 de App niet wordt verstrekt of anderszins beschikbaar wordt gemaakt in zijn geheel of gedeeltelijk (met inbegrip van object en broncode), in welke vorm dan ook aan een persoon zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons; en

3.1.9 voldoet aan alle technologische controle of export wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de technologie die wordt gebruikt of ondersteund door de App of Dienst ( Technologie)

(samen met 3.1.1 tot 3.1.9 worden deze aangeduid als Licentie Beperkingen).

 1. Acceptabele gebruiksbeperkingen

U moet:

4.1.1 de App of een dienst niet gebruiken op een onrechtmatige manier, voor onwettige doeleinden, of op enige wijze die in strijd is met deze EULA, of frauduleus of kwaadwillig handelen, bijvoorbeeld door hacken of het plaatsen van kwaadaardige codes, met inbegrip van virussen, of schadelijke gegevens in de App, een service of een besturingssysteem;

4.1.2 geen inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of die van een derde partij met betrekking tot uw gebruik van de App of een dienst, met inbegrip van de indiening van elk materiaal (in de mate dat een dergelijk gebruik geen toestemming heeft via deze EULA);

4.1.3 geen materiaal overdragen dat lasterlijk, beledigend of anderszins verwerpelijk is in relatie tot uw gebruik van de App of een dienst;

4.1.4 de App of een Dienst niet op een manier gebruiken die schade, storing, overbelasting of aantasting van onze systemen of de veiligheid in gevaar brengt of interfereert met andere gebruikers; en

4.1.5 geen enkele informatie of gegevens verzamelen of halen uit een Service, of proberen onze systemen of transmissies te ontcijferen naar of van de servers waarop een Service loopt.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten in de App, de documenten en de technologie overal in de wereld aan ons of onze licentiegevers toebehoren, dat de rechten in de App in licentie worden gegeven (niet verkocht) aan u, en dat u geen recht heeft in of op deze App, de Documenten of de Technologie anders dan het recht om elk van hen gebruik te maken in overeenstemming met de voorwaarden van deze EULA.

5.2 U erkent dat u geen recht heeft op toegang tot de App in broncode vorm.

5.3 U erkent dat de App gepatenteerde technologie bevat (met inbegrip van maar niet beperkt tot PCT/GB2012/050717) en dat hierin aan u verleende licentie strikt beperkt is tot de werkingssfeer van deze App en Service en niet van toepassing is op elk ander gebruik van die gepatenteerde technologie.

 1. Beperkte garantie

6.1 Wij garanderen dat:

6.1.1 de App zal, wanneer het behoorlijk wordt gebruikt en op een gevalideerd apparaat staat waarvoor het is ontworpen, hoofdzakelijk werken met de functies op de wijzen die staan omschreven zoals in de Documenten; en

6.1.2 dat de Documenten juist de werking van de App beschrijven in alle materiële opzichten, op de datum waarop de app is gedownload of gestreamd naar de apparaten of waarop u in staat was om succesvol in te loggen op de App zonder het upgraden van de App (Garantieperiode).

6.2 Indien u ons binnen de garantieperiode schriftelijk op de hoogte stelt van enig gebrek of een fout in de App als gevolg waarvan zij er niet in slaagt om haar hoofdtaken uit te voeren in overeenstemming met de Documenten, heeft u recht op een gratis upgrade naar een toekomstige versie van de app.

6.3 De garantie is niet van toepassing:

6.3.1 als het defect of een fout in de App of een Dienst het resultaat is van een door u gemaakte wijziging in de App;

6.3.2 als het defect of een fout in de App het gevolg is van het feit dat u de App heeft gebruikt in strijd met de voorwaarden van deze EULA; en

6.3.3 Als u breekt met één van de Licentie Beperkingen of de Acceptabele Gebruiksbeperkingen.

6.3.4 Als de app wordt gebruikt buiten een rechtsgebied waar het wettelijke goedkeuring geniet.

6.4 Deze garantie is een aanvulling op uw wettelijke rechten met betrekking tot software die defect is of niet zoals beschreven. Advies over uw wettelijke rechten is verkrijgbaar bij uw lokale Burger Adviesbureau of het Bureau voor Handelsstandaarden.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

7.1 U erkent dat de app niet is ontwikkeld om aan uw individuele wensen te voldoen, en dat het daarom uw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat de voorzieningen en functies van de App, zoals beschreven in de documenten aan uw eisen voldoen.

7.2 Indien u de App en Documenten voor commerciële of zakelijke doeleinden gebruikt, erkent u en gaat ermee akkoord dat wij geen aansprakelijkheid jegens u hebben voor enig verlies van winst, verlies van omzet, onderbreking van de bedrijfsvoering, of verlies van zakelijke mogelijkheden.

7.3 Wij zijn slechts aansprakelijk voor verlies of schade die u lijdt dat een voorzienbaar gevolg is van onze schending van deze EULA of onze nalatigheid tot de in conditie 7.4 aangegeven grens, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onvoorziene verlies of schade. Verlies of schade is te verwachten als het een voor de hand liggende gevolg is van onze breuk of als ze op dat moment werden overwogen door u en ons op het moment dat wij u de EULA verleenden.

7.4 Onze maximale totale aansprakelijkheid onder of in verband met deze EULA (inclusief het gebruik van de Services) hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, blijft onder alle omstandigheden beperkt tot de totale waarde van de goederen of diensten die u ooit van ons gekocht heeft door gebruik met de App. Dit geldt niet voor de aard van de schade die in conditie 7.5 zijn bepaald.

7.5 Niets in deze EULA zal onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor:

7.5.1 overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid;

7.5.2 fraude of frauduleuze voorstelling van zaken; en

7.5.3 iedere andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de Noorse wetgeving.

 1. De Beëindiging

8.1 We kunnen deze EULA onmiddellijk beëindigen via een schriftelijke kennisgeving aan u:

8.1.1 als u een materiële of voortdurende schending van deze EULA niet (indien herstelbaar) binnen 14 dagen verhelpt nadat de service of een schriftelijke kennisgeving u dit heeft verzocht; en

6.3.3 Als u breekt met één van de Licentie Beperkingen of de Acceptabele Gebruiksbeperkingen.

8.2 Bij beëindiging om welke reden dan ook:

8.2.1 zullen alle rechten die op grond van deze EULA aan u zijn verleend, ophouden;

8.2.2 dient u onmiddellijk alle activiteiten toegestaan ​​door deze EULA, inclusief het gebruik van de Diensten te staken; en

8.2.3 moet u onmiddellijk de App verwijderen uit alle apparaten, en meteen alle kopieën van de App en Documenten vernietigen die op dat moment in uw bezit, beheer of onder uw controle zijn en ons aantonen dat u dit hebt gedaan.

 1. Communicatie tussen ons

9.1 Wilt u schriftelijk contact met ons, of moet u ons schriftelijk in kennis stellen omtrent enige voorwaarden in deze EULA, dan kunt u deze naar ons sturen per e-mail of per prepaid post naar Calpro AS aan de Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker, Noorwegen of . Wij zullen de ontvangst ervan bevestigen en u schriftelijk antwoorden, meestal via e-mail.

9.2 Als we contact met u opnemen of u een bericht schrijven, zullen wij dat doen via e-mail of door pre-paid post naar ieder adres dat u aan ons verstrekt.

 1. Gebeurtenissen buiten onze controle

10.1 Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor het niet uitvoeren of vertraging in de uitvoering van een of meer van onze verplichtingen uit hoofde van deze EULA die wordt veroorzaakt door een handeling of gebeurtenis buiten onze redelijke controle, zoals het uitvallen van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken (Gebeurtenis Buiten Onze Controle).

10.2 Als een gebeurtenis buiten onze controle plaatsvindt, dan heeft deze invloed op de prestaties van onze verplichtingen zoals omschreven in deze EULA:

10.2.1 onze verplichtingen onder deze EULA zullen worden opgeschort en de tijd voor de uitvoering van onze verplichtingen zal worden verlengd voor de duur van de gebeurtenis die buiten onze controle ligt; en

10.2.2 wij zullen ons in redelijkheid inspannen om een ​​oplossing te vinden waarmee onze verplichtingen onder deze EULA kunnen worden uitgevoerd ondanks de gebeurtenis die buiten onze controle ligt.

 1. Andere belangrijke termen

11.1 Wij kunnen onze rechten en verplichtingen uit deze EULA sturen aan een andere organisatie, maar dit zal geen invloed op uw rechten of onze verplichtingen uit deze EULA.

11.2 U mag uw rechten of verplichtingen uit deze EULA aan een andere persoon sturen, indien wij hier schriftelijk toestemming voor geven.

11.3 Als wij niet erin slagen om erop aan te dringen dat u een van uw verplichtingen uit deze EULA uitvoert, of als we niet onze rechten bij u afdwingen, of als wij vertraging daarin hebben, dan zal dat niet betekenen dat we onze rechten ten opzichte van u hebben laten vervallen en het zal niet betekenen dat u niet meer hoeft te voldoen aan deze verplichtingen. Als wij afzien van een door u gemaakte fout, dan zullen we dat alleen schriftelijk doen en dit betekent niet dat we automatisch van iedere door u gemaakte fout zullen afzien.

11.4 Elk van de voorwaarden in deze EULA werken afzonderlijk. Als een rechter of een bevoegde autoriteit besluit dat een van hen onwettig of niet afdwingbaar is, zullen de overige voorwaarden volledig van kracht blijven.

11.5 Houd er rekening mee dat deze EULA, het onderwerp en de vorming ervan, vallen onder de Noorse wetgeving. U en wij zijn het erover eens dat de gerechten van Noorwegen exclusieve bevoegdheid zullen hebben.

Privacy Policy voor CalproSmart

Privacy en bescherming van uw persoonlijke en medische informatie is erg belangrijk voor ons. Deze privacyverklaring legt uit hoe we de bescherming en het gebruik regelen van informatie die we verzamelen via Calprosmart App en bijbehorende web-servi. Houdt u er rekening mee dat dit Privacy Statement niet van toepassing is op andere websites die worden aangestuurd door Calpro AS of zijn filialen. U moet de privacy verklaringen op andere websites controleren wanneer u deze bezoekt. Dit Privacy Statement is voor het laatst herzien in [august 2016]. We kunnen dit Privacy Statement herzien op elk gewenst moment op basis van wijzigingen in wet- en regelgeving, onze producten en diensten, in lijn met onze contractuele afspraken met partners of andere redelijke rechtvaardiging. Wij zullen u adviseren als er veranderingen in het beleid plaatsvinden. Door het gebruik van deze diensten, gaat u akkoord met de voorwaarden van de meest recente versie van het Privacy Statement.

 1. We slaan geen persoonlijke informatie op van de gebruikers, tenzij deze door hun zorgverzekeraar is geregistreerd, Wer ist der Datencontroller.
 2. We kunnen anonieme gegevens verzamelen en opslaan, zoals verkeer statistieken, typen apparaten etc. van niet-geregistreerde bezoekers of gebruikers van onze diensten. Deze gegevens zijn niet herkenbaar voor een individu.
 3. Bij het registreren als gebruiker, worden persoonlijke gegevens, inclusief medische testresultaten via de Calprosmart App opgeslagen door Calpro met het oog op de bewaking van een aandoening waarvoor uw arts het gebruik van Calprosmart heeft aanbevolen. De gegevens die we over u bewaren zijn:
 1. Uw naam
 2. Uw adres lijnen, postcode en plaats
 3. Uw e-mailadres
 4. De naam van uw arts
 5. Uw telefoonnummer
 6. Uw geboortedatum
 7. Uw patiënt ID
 8. Je geslacht
 9. Uw Calprosmart testresultaten, de concentratie, de indeling en de drempel
 10. Uw meetfrequentie
 11. Uw bemonsteringstijd
 12. Uw telefoon merk, model en de naam
 13. App versie, Reader versie, Batch nummer en de vervaldatum
 14. Uw taalkeuze
 1. Deze gegevens zullen beschikbaar zijn voor de kliniek waar u als een Calprosmart gebruiker geregistreerd wordt.
 2. Die gegevens kunnen worden geïntegreerd met andere datasystemen geëxploiteerd door de kliniek of zorgverlener, onder voorbehoud dat de kliniek of zorgverlener en Calpro akkoord geschikte controles uitvoeren op de bescherming van die gegevens.
 3. De persoonlijke gegevens die we van u opslaan kunnen worden bijgewerkt door dit na te vragen bij de kliniek waar u bent geregistreerd.
 4. U kunt uw persoonlijke gegevens ‘wissen’ door te schrijven naar Calpro AS. Terwijl echter uw persoonlijke gegevens worden geanonimiseerd en niet meer toegankelijk zijn voor klinieken, worden de documenten zelf bewaard voor compliance doeleinden.
 5. Calpro mag geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens gebruiken om statistieken te controleren op het gebruik van de producten, om trends in gebruik van het product te identificeren, om te helpen bij het ontwerpen toekomstige productverbeteringen, en om de werkzaamheid en veiligheid van de producten die we produceren te garanderen.
 6. Wij raden u aan u af te melden uit de App en alle andere diensten wanneer deze niet in gebruik is om elk risico op misbruik te voorkomen.
 7. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de persoonlijke informatie die u verstrekt, slechts voor technische en ondersteunende doeleinde.
 8. Alle wachtwoorden die u verstrekt worden gecodeerd (via een one-way hash) en Calpro heeft geen toegang tot uw wachtwoord. Als u uw wachtwoord bent vergeten kunt u hier een nieuw exemplaar aanvragen, maar dan heeft u toegang tot de bijbehorende e-mailaccount nodig.
 9. U moet aan niemand uw wachtwoord vertellen, en wij raden u aan om een ​​ander wachtwoord te gebruiken dan voor een andere site of dienst. Als uw wachtwoord bekend is bij iemand of als uw e-mailaccount in gevaar komt raden we u aan uw wachtwoord te wijzigen.
 10. Uw persoonlijke gegevens worden alleen verzonden via 256-bit SSL-versleutelde verbindingen.
 11. Wij nemen alle redelijke maatregelen om uw persoonlijke gegevens tegen verlies, misbruik en ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. U moet in gedachten houden dat niemand kan garanderen dat een Internet-transmissie 100% veilig of foutloos is. In het bijzonder, e-mail gestuurd naar of van deze site kan niet veilig zij en u moet daarom zorgvuldig overwegen welke informatie u ons stuurt via e-mail.
 12. De gegevens worden opgeslagen op de servers van het bedrijf die zich in de Europese Unie bevinden. De gegevens worden via het internet verzonden. De aard van het internet is dat de gegevens tijdens de verzending buiten de grenzen van de EU kunnen komen.
 13. Calpro onderhoudt servers op meerdere locaties tegen verlies van gegevens te beschermen. Calpro kan soms tijdelijk servers voor onderhoud uitschakelen.
 14. Calprosmart is momenteel niet beschikbaar voor gebruikers onder de 13 jaar.
 15. Calpro zal andere partijen betrekken in onze data en diensten. Onze contractuele afspraken met deze aanbieders zijn inclusief passende waarborgen om uw gegevens te beschermen.