Licensavtal för slutanvändare (EULA) – Sverige

eula_v1 Feb 2016

 

DETTA AVTAL

träder i kraft den dag det godkänns av slutanvändaren. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN DU HÄMTAR APPEN FRÅN HEMSIDAN. Detta licensavtal för slutanvändare (EULA) är ett juridiskt avtal mellan dig (slutanvändaren eller du) och CALPRO AS, Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker, Norge (licensgivaren eller oss, eller vi) gällande

 • Calprosmart™ mobilprogramvara, den anknutna webbtjänsten Calprosmart™ (calprosmart.com), de data som tillhandahålls med programvaran och den associerade median (appen); och
 • elektroniska dokument (dokument).

Vi licensierar användningen av appen och dokumenten till dig på grundval av denna EULA och med förbehåll för eventuella regler och policyer som tillämpas av leverantören eller operatören av appbutiken från vars sida, belägen på (appbutiken), som slutanvändaren hämtade appen från (appbutikens regler). Vi säljer inte appen eller dokumenten till dig. Vi förbli alltid ägare av appen och dokumenten.

Operativsystemskrav

Denna app kräver en mobilenhet som har minst en 5-megapixelkamera med LED-blixt, autofokus och en 1 GHz+ processor, internetåtkomst och ett operativsystem från iOS eller Android. Kraven kan ändras i framtida programvaruversioner.

Validerade enheter

Denna app har formellt testats och validerats för användning endast med följande enheter: iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6s, HTC One, Samsung Xcover2, Samsung S4.

Viktigt meddelande:

 • Genom att använda appen eller hemsidan eller att klicka på knappen “Acceptera” accepterar du licensens villkor vilka är bindande för dig. Licensens villkor inkluderar särskilt den integritetspolicy som definieras i villkor 1.6 och ansvarsbegränsningarna i villkor 7.
 • Om du inte godkänner villkoren för denna licens kommer vi inte licensiera appen eller dokumenten till dig och du måste omedelbart avbryta och avinstallera programvaran.
 • Som konsument har du rätt att avbryta din transaktion utan kostnad och utan skäl innan du hämtar appen och dokumenten.
 • Du kommer dock att förlora din rätt att avbryta transaktionen när du börjar hämta eller strömma appen eller dokumenten.
 • Detta påverkar inte dina konsumenträttigheter för en app eller för dokument som är defekta.

Du bör skriva ut en kopia av denna EULA för framtida referens.

 

FÖLJANDE AVTALAS:

 

 1. Erkännanden

1.1 Villkoren i denna EULA är tillämpliga på appen och alla tjänster som man kan tillgå via appen (tjänster), inklusive alla uppdateringar och tillägg till appen och alla tjänster, om dessa tjänster inte kommer med separata villkor i vilket fall de villkoren är tillämpliga. Om någon programvara med öppen källkod är inkluderad i appen eller i någon av tjänsterna kan villkoren för en licens för öppen källkod ha företräde över vissa villkor i denna EULA.

1.2 Vi har rätt att när som helst ändra dessa villkor genom att skicka dig ett SMS eller e-postmeddelande med uppgifter om förändringen eller genom att meddela dig om förändringen nästa gång du startar appen. De nya villkoren kan visas på skärmen och du kan vara tvungen att läsa och acceptera dem för att få fortsätta använda tjänsterna.

1.3 Med jämna mellanrum kan uppdateringar av appen utfärdas via appbutiken. Beroende på vad uppdateringen innehåller kanske du inte kan använda tjänsten förrän du har hämtat eller strömmat den senaste versionen av appen och accepterat eventuella nya villkor.

1.4 Du kommer att antas ha fått tillåtelse från ägare av mobiltelefoner eller handhållna enheter som inte ägs men som kontrolleras av dig och som beskrivs i villkor 2.2.1 (enheter) att ladda ner eller strömma en kopia av appen till enheten. Du och de kan debiteras av dina och deras tjänsteleverantörer för tillgång till internet på enheten. Du accepterar ansvaret i enlighet med villkoren i denna EULA för användning av appen eller någon av tjänsterna på eller i samband med någon enhet oavsett om den ägs av dig.

1.5 Genom att acceptera denna EULA godkänner du att uppgifter som har samlats in kan användas i enlighet med aktuella dataskyddslagar.

1.6 Villkoren i vår aktuella integritetspolicy (integritetspolicy) är införlivade i denna EULA via hänvisning och är tillämpliga på tjänsterna. Dessutom erkänner och accepterar du genom att använda appen eller någon av tjänsterna att internetöverföringar aldrig är fullkomligt privata eller säkra. Du förstår att det är möjligt att alla meddelande och alla information du skickar med hjälp av appen eller någon av tjänsterna blir lästa eller avlyssnade av andra, även om det finns ett särskilt meddelande om att en viss sändning är krypterad.

1.7 Genom att använda appen eller någon av tjänsterna godkänner du att vi (eller våra tekniska partner) samlar in och använder teknisk information om enheter och ansluten programvara, hårdvara och kringutrustning för tjänster som är internetbaserade eller trådlösa för att förbättra våra produkter och erbjuda tjänster till dig.

1.8 Alla mätningar som gjorts med eller som visas av appen är endast avsedda som ett stöd för detektion och bedömning. Alla diagnos- eller behandlingsbeslut ska helt vara slutanvändarens ansvar och denna kan behöva söka professionell rådgivning. Alla sådana beslut bör integrera all information från många olika källor, inklusive kliniska undersökningar, innan denna bildar sig en uppfattning.

1.9 Appen är inte myndighetsgodkänd för användning utanför följande jurisdiktion: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

1.10 Vissa tjänster kommer använda sig av andra resurser på din enhet, som t.ex. kalendern, telefonen och internetuppkopplingen. Du kan stänga av denna funktion när du vill genom ändra inställningarna på enheten. När du drar tillbaka ett sådant godkännande kanske några eller alla funktioner inte fungerar som tilltänkt.

1.11 Appen eller någon av tjänsterna kan innehålla länkar till oberoende tredjepartshemsidor (tredjepartshemsidor). Tredjepartshemsidor är inte under vår kontroll och vi tar inget ansvar för och stöder inte deras innehåll eller deras integritetspolicy (om någon). Du behöver göra din egen oberoende bedömning om din interaktion med tredjepartshemsidor, inklusive eventuella inköp eller användningen av eventuella produkter eller tjänster som är tillgängliga via dem. Vår integritetspolicy kommer inte att täcka sådana tredjepartshemsidor.

1.12 Alla ord som följer termerna inklusive, omfattar, särskilt eller till exempel eller likande fraser ska tolkas som illustrativa och skall inte begränsa allmängiltigheten av de tillhörande allmänna orden.

 1. Beviljande och omfattning av licensen

2.1 Beaktande att du godkänner att följa villkoren i denna EULA, beviljar vi dig en icke-överförbar, icke-exklusiv licens att använda appen på enheterna, underkastat dessa villkor, integritetspolicyn och appbutikens regler som införlivas i denna EULA via hänvisning. Vi förbehåller oss alla andra rättigheter.

2.2 Du får:

2.2.1 hämta eller strömma en kopia av appen till alla handhållna mobila enheter du äger eller kontrollerar och titta på, använda och visa appen på enheten endast för dina personliga syften, samt

2.2.2 använda dokumenten endast för dina personliga syften.

 1. Licensbegränsningar

Med undantag av det som uttryckligen anges i denna EULA eller som är i enlighet med lokala lagar går du med på att:

3.1.1 inte kopiera appen eller dokumenten förutom då sådan kopiering är förknippad med normal användning av appen eller där det är nödvändigt i syfte av backup eller operativ säkerhet,

3.1.2 inte att hyra ut, leasa, underlicensiera, låna, översätta, slå samman, anpassa, ändra eller modifiera appen eller dokumenten,

3.1.3 inte göra ändringar av eller modifiera hela eller någon del av appen eller tillåta att appen eller någon del av appen kombineras med eller införlivas i några andra program,

3.1.4 inte ta isär, dekompilera, baklängeskonstruera (reverse engineer) eller skapa bearbetningar baserade på hela eller delar av appen eller försöka göra något sådant förutom då (enligt avsnitt 39 H av den norska upphovsrättslagen 1961 och avsnitt 296 A i Copyright, Designs and Patents Act 1988 (UK) eller motsvarande lagar eller förordningar som gäller i alla relevanta jurisdiktion) sådana handlingar inte kan förbjudas eftersom de är nödvändiga för att uppnå interoperabilitet av appen med en annan programvara och så länge som informationen som du får tillgång till under sådana aktiviteter:

3.1.4.1 används endast i syfte för att uppnå interoperabilitet för appen med en annan programvara,

3.1.4.2 inte i onödan röjas eller kommuniceras utan vårt skriftliga medgivande till tredje part, samt

3.1.4.3 inte används för att skapa någon programvara som är väsentligen lik appen,

3.1.5 att förvara alla kopior av appen säkert och att inte avslöja lösenordet som används till appen eller tjänsterna till någon annan person,

3.1.6 att inkludera vår upphovsrättsmeddelande på alla hela och partiella kopior du gör av app på något medium,

3.1.7 att inte använda appen i någon jurisdiktion där det är förbjudet eller där det krävs
myndighetsgodkännande som ännu inte har beviljats,

3.1.8 att inte tillhandahåller eller på annat sätt göra appen tillgänglig helt eller delvis (inklusive objekt eller källkod) i någon form till någon person utan föregående skriftligt godkännande från oss, samt

3.1.9 att följa all tekniska kontroll- eller exportlagar och -regler som är tillämplig på all teknik som används av eller stöds av appen eller någon av tjänsterna (teknik),

(tillsammans med 3.1.1 till 3.1.9 ska detta hänvisas tills om licensbegränsningar).

 1. Begränsningar av acceptabel användning

Du får:

4.1.1 inte använda appen eller några av tjänsterna på ett olagligt vis, i något olagligt syfte eller på något vis som bryter mot denna EULA, eller agera bedrägligt eller med ont uppsåt, till exempel genom att hacka in eller infoga skadlig kod, inklusive virus, eller skadliga data i appen, någon av tjänsterna eller något operativsystem,

4.1.2 inte kränka våra intellektuella rättigheter eller de av en tredje part i samband med din användning av appen eller någon av tjänsterna, inklusive inlämnandet av något material (i den omfattning där sådan användning inte är licensierat av denna EULA),

4.1.3 inte skicka in något material som är nedsättande, kränkande eller på annat sätt anstötligt i förhållande till din användning av appen eller någon av tjänsterna,

4.1.4 inte använda appen eller någon av tjänsterna på ett sådant sätt som skulle skada, inaktivera, överbelasta, försämra eller äventyra våra system eller säkerhet eller störa andra användare, samt

4.1.5 inte samla in någon information eller data från en tjänst eller våra system eller försöka dechiffrera några överföringar till eller från servrar som kör någon av tjänsterna.

 1. Immateriella rättigheter

5.1 Du erkänner att alla immateriella rättigheter i appen, dokumenten och tekniken någonstans i världen tillhört oss eller våra licensgivare, att rättigheterna till appen licensieras (inte säljs) till dig och att du inte har några rättigheter i eller till appen, dokumenten eller tekniken annat än rättigheten att använda vart och ett av dem i enlighet med villkoren i denna EULA.

5.2 Du erkänner att du inte har någon rättighet att ha tillgång till appen i källkodsform.

5.2 Du erkänner att appen innehåller patenterat teknik (inklusive med inte begränsat till PCT/GB2012/050717) och att den licens som du blivit beviljad i detta avtal är strikt begränsad till omfattningen av denna app och dess tjänster och inte är tillämplig på någon annan användning av den patenterade tekniken.

 1. Begränsad garanti

6.1 Vi försäkrar att:

6.1.1 appen, när den används korrekt och på en validerad enhet för vilken den var designad, presterar huvudsakligen i enlighet med funktionerna beskrivna i dokumenten, och

6.1.2 att dokumenten korrekt beskriver användningen av appen i allt väsentligt på den dag då appen hämtas eller strömmas till enheterna eller den dag då du har lyckats att logga in på appen utan att uppgradera appen (garantiperiod).

6.2 Om du inom garantiperioden skriftligen meddelar oss om någon defekt eller något fel i appen som leder till att den inte presterar i huvudsak enligt dokumenten kommer du att ha rätt till en gratis uppgradering av en eventuell framtida version av appen.

6.3: Garantin gäller inte:

6.3.1 om defekten eller felet i appen eller några av tjänsterna har uppstått av att du har ändrat appen,

6.3.2 om defekten eller felet i appen har uppstått av att du använt appen i strid mot villkoren i denna EULA, samt

6.3.3 om du bryter mot någon av licensbegränsningarna eller begränsningarna av acceptabel användning,

6.3.4 om appen används utanför en jurisdiktion där den har myndighetsgodkännande.

6.4 Denna garanti är ett komplement till dina lagliga rättigheter om programvaran är felaktig eller inte i enlighet med beskrivningen. Råd om dina juridiska rättigheter finns från lokala medborgarkontor eller handelsinspektionen.

 1. Ansvarsbegränsning

7.1 Du erkänner att appen inte har utvecklats för att möta dina individuella krav och att det därför är ditt ansvar att säkerställa att appens resurser och funktioner i enlighet med beskrivningen i dokumenten möter dina krav.

7.2 Om du använder appen eller dokumenten i något kommersiellt eller affärsmässigt syfte erkänner och godkänner du att vi inte har något ansvar för eventuella vinstförluster, affärsförluster, avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjlighet.

7.3 Vi är endast ansvariga för förluster eller skador som drabbar dig som är ett förutsebart resultat av vårt brott mot denna EULA eller vår försumlighet upp till den gräns som anges i villkor 7.4, men vi är inte ansvariga för någon oförutsedd förlust eller skada. Förluster eller skador är förutsägbara om de är uppenbara konsekvenser av vårt avtalsbrott eller om de övervägdes av dig och oss samtidigt som vi beviljade dig detta licensavtal för slutanvändare.

7.4 Vårt högsta samlade ansvar enligt eller i samband med denna EULA (inklusive din användning av tjänster) vare sig det rör sig om kontraktsrättsligt ansvar, utomobligatoriskt ansvar (inklusive vårdslöshet) eller annat ska under alla omständigheter vara begränsat till det totala värdet av de varor eller tjänster du har köpt från oss för att använda med appen. Detta gäller inte den typ av förluster som beskrivs i villkor 7.5.

7.5 Inget i denna EULA ska begränsa eller exkludera vårt ansvar för:

7.5.1 dödsfall eller personskada som följer av vår vårdslöshet,

7.5.2 bedrägeri eller bedrägligt beteende, samt

7.5.3 alla andra ansvar som inte kan exkluderas eller begränsas enligt norsk lag.

 1. Uppsägning

8.1 Vi kan omedelbart säga upp denna EULA genom ett skriftligt meddelande till dig:

8.1.1 om du begår ett väsentligt eller upprepat brott mot denna EULA som du inte åtgärda (det går att åtgärda) inom 14 dagar efter att du mottagit ett skriftligt meddelande om att du måste åtgärda det, samt

8.1.2 om du bryter mot någon av licensbegränsningarna eller begränsningarna av acceptabel användning.

8.2 När avtalet sägs upp, oavsett skäl:

8.2.1 kommer alla rättigheter som beviljats dig enligt denna EULA att upphöra,

8.2.2 måste du omedelbart upphöra med alla aktiviteter som auktoriserats genom denna EULA, inklusive användningen av alla tjänster, samt

8.2.3 måste du omedelbart radera eller ta bort appen från alla enheter och omedelbart förstöra alla kopior av appen och dokumenten som är i din ägo, ditt förvar eller inom din kontroll och intyga för oss att du har gjort detta.

 1. Kommunikation mellan oss

9.1 Om du vill kontakta oss skriftligen eller om något av villkoren i denna EULA kräver att du meddelar oss skriftligen kan du skicka oss detta via e-post eller via förbetald post till Calpro A, Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker, Norge eller . Vi kommer att bekräfta mottagande av detta meddelade genom att skriftligen kontakta dig, normalt sett via e-post.

9.2 Om vi måste kontakta dig eller meddela dig skriftligen kommer vi att göra detta via e-post eller förbetald post till valfri adress du förser oss med.

 1. Händelser utom vår kontroll

10.1 Vi kommer inte att ansvara för underlåtenhet att utföra eller försening i fullgörandet av någon av våra skyldigheter enligt denna EULA som orsakas av någon handling eller händelse utanför vår rimliga kontroll, inklusive fel på offentliga eller privata telenät (händelser utom vår kontroll).

10.2 Om en händelse utom vår kontroll som påverkar utförandet av våra skyldigheter enligt denna EULA sker:

10.2.1 kommer våra skyldigheter enligt denna EULA uppskjutas och utförandetiden för våra skyldigheter att förlängas med tidsperioden för händelsen utom vår kontroll, samt

10.2.2 kommer vi använda rimliga ansträngningar för att hitta en lösning som låter våra skyldigheter enligt denna EULA utföras trots händelsen utom vår kontroll.

 1. Andra viktiga villkor

11.1 Vi har rätt att överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt denna EULA till en annan organisation, men detta kommer inte att påverka dina rättigheter eller skyldigheter enligt denna EULA.

11.2 Du får endast överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt denna EULA till en annan person om vi skriftligen godkänner detta.

11.3 Om vi avstår från att hävda vår rätt om att du ska utföra någon av dina skyldigheter enligt denna EULA, eller om vi inte genomdriver våra rättigheter mot dig, eller om vi dröjer med att göra detta, betyder detta inte att vi har avstått från att göra gällande våra rättigheter mot dig och innebär inte att du inte behöver uppfylla dessa skyldigheter. Om vi avstår från att göra gällande ett avtalsbrott begått av dig gör vi det endast skriftligen och det kommer inte betyda att vi automatiskt avstår från att göra gällande några senare avtalsbrott som begås av dig.

11.4 Vart och ett av villkoren i denna EULA fungerar separat. Om någon domstol eller behörig myndighet beslutar att något villkor är olagligt eller icke-verkställbart, kommer de övriga villkoren förbli giltiga och i full kraft.

11.5 Observera att denna EULA, dess innehåll och dess bildande regleras av norsk lag. Båda parterna godkänner att Norges domstolar kommer ha exklusiv behörighet.

Integritetspolicy för CalproSmart

Sekretess och skydd av dina personuppgifter och dina hälsouppgifter är mycket viktigt för oss. Denna integritetspolicy beskriver hur vi skyddar och använder information som vi samlar genom Calprosmart-appen och anknutna hemsidor. Notera att denna integritetspolicy inte är tillämplig på andra webbplatser drivna av Calpro AS eller dess anknutna bolag. Du bör titta igenom integritetspolicyer publicerade på andra webbsidor när du besöker dem. Integritetspolicyn ändrades senaste [februari 2016]. Vi kan när som helst införa ändringar i integritetspolicyn med grund i ändring av lagar, regler, våra produkter och tjänster, i linje med våra avtal med partners eller annan rimlig motivering. Vi kommer meddela dig om integritetspolicyn ändras. Genom att använda dessa tjänster godkänner du villkoren av den senaste versionen av denna integritetspolicy.

 1. Vi lagrar inte några personuppgifter om användare om de inte har registrerats av sin vårdgivare.
 1. Vi kan samla in och lagra anonyma uppgifter som trafikstatistik, enhetstyper osv. från oregistrerade besökare eller från användare av våra tjänster. Dessa uppgifter kan inte kopplas till en enskild individ.
 1. När en användare registreras kommer personuppgifter, inklusive provresultat som inhämtats via Calprosmart-appen lagras av Calpro i syfte att övervaka en sjukdom som din läkare har rekommenderat att Calprosmart används för. De uppgifter vi kommer lagra om dig är:
 1. Ditt namn
 2. Din e-postadress
 3. Din läkares namn
 4. Ditt telefonnummer
 5. Din ålder
 6. Ditt kön
 7. Dina testresultat från Calprosmart
 1. Dessa uppgifter kommer att göras tillgängliga för den mottagning som registrerade dig som en Calprosmart-användare.
 1. Dessa uppgifter kan integreras med andra uppgiftssystem som drivs av mottagningen eller vårdgivaren under förutsättning att mottagningen eller vårdgivaren och Calpro kan komma överens om lämpliga kontroller för skydd av dessa uppgifter.
 2. De personuppgifter vi lagrar om dig kan uppdateras genom att du ber kliniken som registrerade dig om detta.
 3. Du kan “ta bort” dina personuppgifter genom att skriva till Calpro AS. Men även om dina personuppgifter kommer att anonymiseras och inte längre vara tillgängliga för mottagningar kommer registren själva att behållas i regelefterlevnadssyfte.
 1. Calpro kan använda anonymiserade och sammanslagna uppgifter för att övervaka statistik om användningen av produkterna, för att identifiera produktanvändningstrender, för att hjälpa till att utforma framtida produktförbättringar samt för att säkerställa att de produkter vi producerar är effektiva och säkra.
 2. Vi rekommenderar att du loggar ut från appen och alla tjänster när du inte använder dem för att förhindra risken för missbruk.
 3. Calpros personal har ingen tillgång till de personuppgifter du tillhandahåller.
 4. Alla lösenord du tillhandahåller är krypterade (via en enkelriktad hash) och Calpro har ingen tillgång till ditt lösenord. Om du glömmer ditt lösenord kan du begära ett nytt här men det kräver att du har åtkomst till den anknutna e-postadressen.
 5. Du bör inte berätta ditt lösenord för någon och vi rekommenderar att du använder ett annat lösenord än för andra sidor och tjänster. Om någon kan ha fått tag på ditt lösenord eller har tagit sig in på din e-post rekommenderar vi att du byter lösenord.
 6. Dina personuppgifter skickas enbart över 256-bitars SSL-krypterade anslutningar.
 7. Vi tar rimliga steg för att skydda dina personuppgifter från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring, eller förstörelse. Du bör komma ihåg att ingen kan garantera att en överföring över internet är 100 % säker eller felfri. Särskilt e-postmeddelanden som skickas från eller till denna sida kanske inte är säkra och du ska därför vara extra försiktigt när du beslutar vad du vill skicka till oss via e-post.
 8. Uppgifter kommer att lagras på företagets servrar som är belägna inom EU. Uppgifter kommer att överföras över internet. Internets natur innebär att uppgifter kan gå utanför EU:s gränser under överföringen.
 9. Calpro har servrar på flera olika platser för att skydda mot dataförlust. Calpro kan ibland tillfälligt stänga ner servarna i underhållssyfte.
 10. Calprosmart får för närvarande inte användas av användare under 13 år.
 11. Calpro kommer att anställa andra parter för att underhålla våra uppgifter och tjänster. Våra avtal med dessa leverantörer omfattar lämpliga skydd för att skydda dina uppgifter.